Skip to: Ben Sajet Centrum presenteert: Symposium Leven en zorgen in de grote stad

Ben Sajet Centrum website

 • Hoe kan professionele zorg beter aansluiten bij mensen in de superdiverse samenleving? Wanneer: Dinsdag 30 november 2021, 14.00 – 16.30 uur Waar: Pakhuis de Zwijger (Piet Heinkade 179, Amsterdam) én online via livecast Niet iedereen krijgt thuis altijd de zorg die bij hem past, zeker niet in een superdiverse stad als Amsterdam. Met als mogelijke […]

 •   Het Ben Sajet Centrum is op zoek naar een   Programmaleider     voor de programma’s kansen en uitdagingen van mensen met een verstandelijke beperking in de grote stad; diversiteit en dementie in de grote stad en/of leren, verbeteren en implementeren in de zorg voor kwetsbare ouderen en de zorg voor mensen met een […]

 • De eindsprint van het onderzoek ‘Aansluiten & Stimuleren’ is ingezet. Na een jaar stil te hebben gelegen vanwege de coronacrisis, zijn we in maart weer gestart met het bezoeken van begeleiders en cliënten om interacties te filmen. Inmiddels zijn er alweer 17 bezoeken afgelegd en staan er nog eens 22 ingepland binnen Ons Tweede Thuis, […]

 • Hoe kunnen ouderen langer en prettiger zelfstandig thuis wonen in uw regio? In samenwerking met onder andere ‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’, organiseren de Regionale Ouderen Delegatie Beter Oud Amsterdam e.o. en bouwkundig arts, onderzoeker Clementine Mol van het Ben Sajet Centrum een online regiotour voor de regio’s Noord-Holland en Flevoland. Tijdens deze regiotour […]

 • Mentaliseren is de eigen gedachten en gevoelens en de gedachten en gevoelens van anderen begrijpen. Mentaliseren kan best lastig zijn. Bovendien kan het stress opleveren als dit moeilijk gaat. Daarom is het belangrijk deze vaardigheden te verbeteren. Samen met ervaringsdeskundigen is daarom de serious game ‘Jij & Ik’ ontwikkeld. Het computerspel kan iemand helpen om […]

 • We kijken terug op twee geslaagde webinars (22 februari en 1 maart) over het rapport ‘Ouderen langer thuis! Maar hoe dan?’ van Clementine Mol. Beide webinars werden druk bezocht. De groep deelnemers was heel divers: zorg- en welzijnsprofessionals, onderzoekers, (concept)ontwikkelaars, een architect, woningcorporaties, bestuurders, investeerders, een zorgverzekeraar, ouderenvertegenwoordigers, studenten en de Gemeente Amsterdam sloten allemaal aan. Dit geeft aan hoe […]

 • Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen met dementie en hun naasten samen hun koers bepalen in een leven met dementie? Die vraag stellen professionals van Cordaan, Amsta, Tao of Care, ervaringsdeskundigen van het Ben Sajet Centrum en onderzoekers van de HvA en UvA zich in het onderzoek ‘Beter Samen’. Binnen Beter Samen verzamelen zij […]

 • Minke Rol is voor haar master Medische Antropologie aan de UvA begonnen met een onderzoek naar dementie en onbegrepen gedrag. Zij gaat samenwerken met zorginstelling Amsta. Hieronder introduceert zij haar onderzoek. ‘Voor mijn studie Medische Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam ga ik onderzoek doen naar probleemgedrag van mensen met dementie. Via het Ben Sajet […]

 • Corona heeft de stadswijk weer op de kaart gezet. Dat hadden Radboud Engbersen en Monique Kremer niet voorzien toen ze in de winter van 2018 voor het eerst op verkenning gingen naar de vele nieuwe gedaanten van de stad. Wel was toen al duidelijk dat de stad weer ‘hot’ was. Er werden en worden veel eigenschappen aan […]

 • In het tijdschrift Zorgvisie verscheen een artikel gewijd aan het rapport ‘Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan?’ van Clementine Mol. Het Ben Sajet Centrum publiceerde dit rapport begin dit jaar. Het vraagstuk rondom wonen, zorg en welzijn voor ouderen is zeer actueel. Professionals uit verschillende domeinen hebben behoefte aan kennis over dit thema. De […]

 • In januari 2021 is de samenwerking tussen acht Academische Werkplaatsen en onderzoeksnetwerken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Met de bundeling van krachten kunnen de Academische Werkplaatsen beter bijdragen aan de uitdagingen waar de sector voor staat. Het Ben Sajet Centrum is als academische werkplaats i.o. lid van […]

 • Innovatief leren in de ouderenzorg Op de revalidatieafdelingen van Zonnehuisgroep Amstelland en Amsta, locatie de Poort worden sinds 1 februari verpleegkundigen opgeleid binnen een zogenaamd ‘leer- en innovatienetwerk’ (LIN). Studenten en medewerkers leren van elkaar en werken samen aan het verbeteren van de zorg. Dit LIN is voortgekomen uit het project Leren en Verbeteren in de […]

 • Het Ben Sajet Centrum schreef voor het RIVM een rapport over de impact van de coronamaatregelen voor zelfstandig wonende ouderen. Het rapport zal gebruikt worden als advies bij het ontwikkelen van toekomstig beleid rondom de gezondheid van zelfstandig wonende ouderen. Het rapport bevat een selectie van de resultaten uit het onderzoek De impact van de […]

 • Mensen worden steeds ouder en steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Dit vraagt om nieuwe vormen van zorg, wonen en welzijn voor ouderen. In het rapport Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan? biedt Clementine Mol handvatten voor het realiseren van optimale woon(zorg)omgevingen voor ouderen. De huidige nadruk op het medisch-curatieve systeem sluit onvoldoende aan […]

 • Het Amsterdam Center for Health Communication organiseert op vrijdag 15 januari 2021 een symposium met als thema Communicatie met sociaal kwetsbare groepen tijdens Covid 19. Tijdens de coronapandemie hebben sociaal kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met een beperking of psychiatrische problemen en kwetsbare gezinnen het niet makkelijk gehad. Veel mensen moesten schipperen tussen het voorkomen van besmetting […]

 • Nadat haar man Eric op jonge leeftijd de diagnose Alzheimer kreeg, bouwde Patricia Zebeda een helpend netwerk om hen heen. Dit hielp hem én haar om overeind te blijven. Patricia wil met haar verhaal laten zien wat ervoor nodig is om zo’n netwerk te vormen. ‘Je moet mensen helpen om  te helpen.’ ‘Twee keer per […]

 • Het project Leren en verbeteren in de Verpleeghuiszorg heeft tot doel mooie nieuwe leervormen te bedenken en bestaande initiatieven te verbeteren. Nadat het project door Corona even stil heeft gelegen, heeft het een vliegende doorstart gemaakt. De methodiek van de leerlabs met een drievoudige doelstelling (van elkaar leren, samen beter worden en nieuw initiatief ontwikkelen) […]

 • Hoe creëer je een groter thuisgevoel onder bewoners in een wijk? En hoe voorkom je dat bewonersgroepen zich zo thuis gaan voelen dat dit ten koste gaat van het thuisgevoel van anderen? Is het bouwen van een inclusieve lokale gemeenschap eigenlijk wel mogelijk? Deze vragen zijn onderwerp van het onderzoek waarop politiek socioloog Fenneke Wekker […]

 • Yvonne Blaauw, ambulant begeleider bij Cordaan, maakt sinds 2019 onderdeel uit van Beter Samen. Ze volgt daarvoor een training in werken vanuit netwerkstrategieën bij SoNeStra. Over wat dit haar, haar cliënten en hun sociale netwerk oplevert vertelt Yvonne in deze podcast. ‘Het is niet meer míjn doel. Het wordt hún plan!’ Beluister hier de podcast: […]

 • Steun thuis bij kwaliteit van leven in de grote stad Het nieuwste onderzoek van het Ben Sajet Centrum ‘De crisis voor zijn’ is gestart. De onderzoekers leggen zich het komende jaar toe op het voorkomen en ontstaan van crisissituaties bij kwetsbare ouderen, bijvoorbeeld mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. Een belangrijk te […]

 • Sinds 1 oktober leidt Han Spanjaard het bureau van Ben Sajet Centrum als nieuwe directeur. Hiermee komt tevens een einde aan de (lange) periode dat bestuurslid Krijn van Beek deze taken met verve als coördinator ad interim vervulde. Het bestuur heeft grote waardering voor wat Krijn tot stand heeft gebracht. Het is pionieren geweest en […]

 • De interventie ‘Sprekende Handen, Verbondenheid in ontmoetingsgroepen met mensen met dementie in een zorginstelling’ is erkend als ‘theoretisch goed onderbouwd’ door de deelcommissie Ouderenzorg van de erkenningscommissie Langdurige Zorg. Door de combinatie van een thema, en het gericht inzetten van muziek en gesprek wordt sociaal isolement bij dementie tegengegaan. Sprekende Handen is zeventien jaar geleden […]

 • Voor mensen die tijdelijk zorg nodig hebben, is er het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam. Maar dit wordt te weinig gebruikt, waardoor zorg niet altijd op het juiste moment op de juiste plek geboden wordt. Lidwien van de Ven evalueerde en verbeterde het (gebruik van) dit aanmeldportaal. Dit was haar afstudeerproject bij Ben Sajetcentrum voor de […]

 • Door de succesvolle resultaten heeft het ministerie van VWS besloten vier nieuwe Social Trials te subsidiëren. De Social Trials zijn ontwikkeld door Anne-Mei The en experimenteren met ondersteuningsvormen voor mensen met dementie en hun naasten, vanuit de visie van de Sociale Benadering Dementie. Het doel is het creëren van een aanbod dat beter aansluit bij […]

 • Op 21 september, Wereld Alzheimerdag, organiseerde Stichting Mantelzorg en Dementie een masterclass over diversiteit. Monique Kremer was één van de gastsprekers. Wat betekent (super)diversiteit in de levens met dementie in de stad? Kremer besprak algemene thema’s: we verbinden diversiteit aan migratieachtergrond, maar het gaat ook over verschillen in opleiding, sociaal economische status, gender, legt zij […]

 • Vandaag is het Wereld Alzheimerdag. In dat kader publiceerden leden van de ontwikkelraad en onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam vandaag dit stuk in het Parool. Contacten houden bij dementie vraagt durf van alle betrokkenen, schrijven zij. Gaat u, kennis of vriend van iemand met dementie, de uitnodiging aan? De […]

 • Wanneer wordt overlijden met dementie als een ‘goede dood’ gezien? De manier waarop mensen tijd ervaren, blijkt hierin allesbepalend te zijn. In het streven naar een goede dood proberen mensen de duur van het naderend levenseinde te beïnvloeden en op die manier iets van controle te krijgen. Dit beeld schetst medisch antropoloog Natashe Lemos Dekker […]

 • Covid-19 leidt ertoe dat kwetsbare ouderen buitengesloten dreigen te raken. Ook sinds de versoepeling van de coronamaatregelen staat hun dagelijks leven nog steeds in het teken van beperkingen en voorzichtigheid. Ongelijkheid dreigt ook doordat zij minder ingewijd zijn in het digitaal communiceren. Van april tot juli 2020 volgden onderzoekers van het Ben Sajet centrum, de […]

 • De coronacrisis legt bloot dat de aandacht voor kwaliteit van leven nog niet volledig doorleefd is in verpleeghuizen. Dat concludeert Anne-Mei The (voorzitter van het programma dementie van het Ben Sajet Centrum) in de podcast ‘Voorzorg’. The vertelt over haar ervaringen op de werkvloer in een verpleeghuis in Noord-Brabant dit voorjaar. ‘Kwaliteit van leven is […]

 • Coronatijden in Nederland De impact van de coronamaatregelen op kwetsbare groepen in Nederland blijkt groot, ook nu regels versoepelen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Coronatijden in Nederland’ onder kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met psychische problemen en gezinnen waar huiselijk geweld aan de orde is. Het onderzoek, waarvan het Ben Sajet Centrum het deelonderzoek naar […]

 • Binnen vijf jaar moeten er in Amsterdam 2000 nieuwe woningen voor ouderen bijkomen. Het gaat om geclusterd wonen, een woonvorm waarin 55-plussers hun eigen appartement hebben, zonodig met zorg aan huis. De gemeente Amsterdam, woningcorporaties, ontwikkelaars, investeerders, beleggers, zorgpartijen en betrokken woongemeenschappen slaan de handen inéén. Dit is hard nodig nu door overheidsbeleid mensen zo […]

 • De meeste kwetsbare ouderen voelen zich zeer eenzaam door het gebrek aan contact als gevolg van de coronamaatregelen. Zij willen iets betekenen voor een ander en meedoen in de maatschappij. Sommige ouderen zijn digitaal handiger geworden, maar deze communicatiemiddelen kunnen fysiek en persoonlijk contact niet vervangen. Dit blijkt uit onderzoek van het Ben Sajet Centrum […]

 • Prof. dr. Xavier Moonen is per 1 juli 2020 benoemd tot voorzitter van het Ben Sajet Centrum-programma ´Mensen met een Verstandelijke Beperking’. Samen met onze partners en programmacoördinator Marieke Teeuw inventariseert hij de komende tijd de meest brandende kwesties in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Amsterdam. Hierin richt hij […]

 • De omgeving is voor mensen met dementie het grootste en meest onderbelichte probleem. Dat leerde oud-huisarts Joop Stam (77) de afgelopen tien jaar samen met zijn vrouw Lots over de ziekte van Alzheimer. Zelf ziet Joop de omgang met dementie als leer en rouwproces. ‘Het is een proces dat soms pijn doet en confronteert met […]

 • Het Ben Sajet Centrum (Eelco Damen en Monique Kremer) heeft een sterke impuls gegeven aan de totstandkoming van een meerjarenprogramma voor huisvesting van ouderen. Binnen vijf jaar moeten er in Amsterdam 2000 nieuwe woningen voor ouderen bijkomen. Het gaat om zogeheten clusterwoningen – complexen waarin 55-plussers hun eigen appartement hebben. De gemeente Amsterdam, woningcorporaties, ontwikkelaars, […]

 • De omgeving is voor mensen met dementie het grootste en meest onderbelichte probleem. Dat leerde oud-huisarts Joop Stam (77) de afgelopen tien jaar samen met zijn vrouw Lots over de ziekte van Alzheimer. Zelf ziet Joop de omgang met dementie als leer- en rouwproces. ‘Het is een proces dat soms pijn doet en confronteert met […]

 • Het ontbreken van sociaal verkeer leidt bij kwetsbare groepen tot een verminderde kwaliteit van leven en tot gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Dit blijkt uit onderzoek van Nederlandse kennisinstellingen en maatschappelijke partners, waaronder het Ben Sajet Centrum. Ruimere beleidsdoelen en een lokale aanpak bieden oplossingen. Welke groepen staan centraal in het onderzoek? Het project Coronatijden richt zich […]

 • Bij het Ben Sajet Centrum staat het gesprek tussen medewerkers in de zorg, ervaringsdeskundigen, onderzoekers, en beleidsmakers centraal. Eén van de uitgangspunten bij dat gesprek is dat alle gesprekdeelnemers met én van elkaar leren. Over hoe dit ‘samen leren’ werkt leerde het Ben Sajet Centrum de afgelopen jaren van en met UvA-onderzoekers verbonden aan het […]

 • Het virus raakt iedereen, maar sommige mensen meer dan anderen. In het kader van het onderzoek dat we doen met de UvA zijn we op zoek naar families en hulpverleners die meedenken over de impact van de COVID-19 maatregelen. Hoe komen alleenwonende ouderen, hun families, en mensen met een licht verstandelijke beperking sociale isolatie door? […]

 • Het virus raakt iedereen, maar sommige mensen meer dan anderen. In het kader van het onderzoek dat we doen met de UvA zijn we op zoek naar families en hulpverleners die meedenken over de impact van de COVID-19 maatregelen. Hoe komen alleenwonende ouderen, hun families, en mensen met een licht verstandelijke beperking sociale isolatie door? […]

 • Casemanager dementie Christelle van Velzen maakt sinds 2019 onderdeel uit van het project Beter Samen. Ze volgt daarvoor een training in werken vanuit sociale netwerkstrategieën, bij SoNeStra. In deze podcast vertelt Christelle wat het oplevert als de familie en sociaal netwerk van iemand met dementie samen hun eigen koers bepalen. Christelle: ‘Je zet een beweging […]

 • Zorg vernieuwen en structureel verbeteren. Dat is het doel van het Ben Sajet Centrum. De kwaliteit van leven van ouderen en mensen met een beperking staat hierin centraal. Dit doen wij door onderzoek, praktijk en onderwijs met elkaar te vervlechten . Het Ben Sajet Centrum is een netwerkorganisatie waarin zorg, beroepsopleidingen, overheid en ervaringsdeskundigen intensief […]

 • Dankzij een subsidie van RCOAK en de geweldige samenwerking van heel veel partners organiseren we op 17 januari een Hackathon ‘ouderen aan zet’. De Hackathon is een zeer raak initiatief van ‘onze’ ouderendelegatie. Beoogde deelnemers zijn 70+. Zij gaan onder deskundige begeleiding oplossingen bedenken voor de meest prangende zorgvragen zoals ze die zelf ervaren. Het […]

 • Hoe kunnen we onderwijsinnovaties die het lerend vermogen van zorgprofessionals, leerlingen en/of stagiaires vergroten en praktijk, onderwijs en onderzoek bij elkaar brengen? Dat is wat we momenteel onderzoeken vanuit het Ben Sajet Centrum programma ´Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg’. En de eerste resultaten zijn er! Je leest het in de Factsheet innovatieve leerwerkpraktijken Amsterdam, met […]

 • Hoe kom je erachter welke contacten in de buurt belangrijk zijn voor jouw cliënt? Hoe ga je samen met je cliënt het gesprek aan? De eerste bijeenkomst van deze serie riep meteen interessante en belangrijke vragen op. Is het anders als je alleen praat over een buurt, of leer je méér over buurtcontacten als je […]

 • Heb jij je wel eens afgevraagd wat je kunt doen om te zorgen dat iemand met dementie meer steun ervaart van zijn of haar sociale omgeving? Wil je leren over samenwerken met familie, vrienden en kennissen van je cliënten thuis en in het verpleeghuis? Sluit je aan bij de werkplaatsen van ons leernetwerk Beter Samen! […]

 • Een verpleeghuis voor mensen met dementie wordt vaak gezien als een vreselijke plek om te leven. Maar is dat ook werkelijk zo? Dit onderzocht UvA antropologe Ilja Brugman die haar scriptie schreef bij het Ben Sajet Centrum. Ze ontdekte dat contact maken veel belangrijker is dan de mate van activiteit of inactiviteit van bewoners van […]

 • Ons doel Wij streven naar een stad waar mensen met dementie en naasten de steun krijgen die ze verdienen. Door onze ervaringsdeskundigheid in te zetten, zorgen wij ervoor dat de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten een belangrijke plek krijgen in alle projecten van het programma dementie. Dit betekent dat wij, […]

 • Op maandag 24 juni 2019 verzamelen 110 mensen zich in de lichte vide van het ROC van Amsterdam, locatie West. Zorgstudenten, zorgverleners, managers, ervaringsdeskundigen, bestuurders en onderzoekers komen samen om te praten over de toekomst van dementiesteun in Amsterdam. In 2040 wordt de piek in de vergrijzing bereikt. Hoe ziet de zorg voor en begeleiding […]

 • Burgemeester Van der Laan riep in zijn afscheidsbrief op goed voor de stad en voor elkaar te zorgen. Onderzoekers van de UvA en het Ben Sajet Centrum namen in het Overtoomse veld de proef op de som. Wie is er echt lief? Lees hier het artikel ‘Niet-westerse migrant is het meest attent’. Lees hier het […]

 • Ouderen willen meepraten over keuzes in de zorg die hun leven beïnvloeden. Ook onderzoekers, professionals en beleidsmakers beseffen dat het perspectief van ouderen onmisbaar is om de zorg te verbeteren. Steeds vaker worden ouderen daarom als ervaringsdeskundige vanaf het prille begin betrokken bij beslissingen. Het Ben Sajet Centrum werkt nauw samen met de regionale Ouderendelegatie […]

 • Op donderdag 4 juli verdedigt Annelieke Driessen haar proefschrift getiteld  ‘Een goed leven met dementie: etnografische verkenningen van dagelijks leven en zorg in Nederlandse verpleeghuizen.’ Annelieke’s onderzoek vond plaats binnen het Partnership voor Langdurige Zorg en Dementie. Het was daarmee een samenwerking met het Ben Sajet Centrum. Annelieke organiseerde samen met haar collega’s van de Universiteit […]

 • Met veel plezier kondigen wij de toetreding aan van Stichting Amstelring tot het Ben Sajet Centrum. Amstelring is, na Cordaan, Amsta en Ons Tweede Thuis, de vierde zorgpartner in ons netwerk van zorgvernieuwing. Dit opent allerlei nieuwe mogelijkheden om onderzoek, praktijk en opleidingen in de Amsterdamse regio met elkaar te vervlechten. De toetreding van Amstelring […]

 • Op 1 mei 2019 gingen twee nieuwe Ben Sajetprojecten van start. Ze gaan over het werken vanuit netwerkbenaderingen rond mensen met dementie. Het eerste project, ‘Beter Samen’, wordt  gefinancierd door ZonMw (Memorabel en Deltaplan Dementie). Dit project richt zich op het bijeen brengen van een kring van familie, hulpverleners en kennissen rond mensen met dementie […]

 • In de zorg en ondersteuning van ouderen wordt te weinig naar de doelgroep zélf geluisterd. Waar hebben ouderen behoefte aan? Wat zien zij als oplossing voor een prangend vraagstuk uit de zorg? Met dit doel organiseert de Ouderendelegatie regio Amsterdam een Hackathon met en voor ouderen. Een grote groep ouderen bedenkt – onder leiding van […]

 • Afgelopen woensdag 1 mei gingen twee nieuwe Ben Sajetprojecten over samenwerking met het informele netwerk rond mensen met dementie van start. ‘Beter Samen’, wordt  gefinancierd door ZonMw en richt zich op het samenwerken met een kring van familie, hulpverleners en kennissen rond mensen met dementie die thuis wonen. ‘Samen Rijk’, is gefinancierd door FNO. Met […]

 • Heb jij, of weet je van, een onderwijsinnovatie in de langdurige ouderenzorg? Het Ben Sajet Centrum gaat de best practices van deze onderwijsinnovaties helpen verbeteren en opschalen. Daar kun jij aan meedoen! Voor de eerste fase van dit project zijn we namelijk op zoek naar inspirerende voorbeelden uit de (Amsterdamse) langdurige ouderenzorg. Het gaat om […]

 • Er is veel behoefte aan zorg waardoor kwetsbare ouderen minder snel in het ziekenhuis belanden en langer thuis kunnen blijven wonen. Hoe gaan we dat organiseren voor Amsterdamse ouderen? Wat zijn de prioriteiten en hoe onderbouwen we dit? Dat is het centrale thema van het onderzoeksprogramma ‘Acute Ouderenzorg in Amsterdam’. Hierin werken praktijk, onderzoek, onderwijs, […]

 • De toename in zorgzwaarte binnen de verpleeghuiszorg stelt hogere eisen aan zorgteams. Hoe kunnen we onderwijsvernieuwing naar een hoger plan tillen en de verpleeghuiszorg van straks hierop voorbereiden? Met dit doel gaat het Ben Sajet Centrum de best practices van onderwijsinnovaties in de zorg inventariseren. ZonMw subsidieert het onderzoek omdat het bijdraagt aan het opleveren […]

 • We gaan vijftig mensen met dementie helpen hun netwerk te versterken. Dankzij FNO, dat onze subsidieaanvraag heeft gehonoreerd. Het project heet ‘Samen Rijk: strategie voor meer participatie van mensen met dementie die 24-uurszorg ontvangen’. Zorgaanbieders, InclusionLab , de Kandidatenmarkt en het Ben Sajet Centrum gaan het project samen uitvoeren. In de projectperiode doen we ook onderzoek, in nauwe […]

 • Hoe versterk je het netwerk van iemand met een cognitieve en/of psychische kwetsbaarheid? Ervaringsdeskundigen, onderzoekers en projectleiders uit de GGZ, VGZ, jeugdzorg en dementiezorg leren van elkaar in de Ben Sajet Werkplaats. Ook meepraten over de toekomst van de langdurige zorg? Bezoek een van onze nieuwe werkplaatsen: www.bensajetcentrum.nl/ben-sajet-werkplaatsen  

 • Hoe kan technologie de wereld van mensen met een verstandelijke beperking veiliger en begrijpelijker maken? Dit wordt onderzocht in het kader van het onderzoeksproject ‘Sociale relaties en ICT’ van het Ben Sajet Centrum en AW Bartimeus-VU Amsterdam. Aan het onderzoek is de ontwikkeling van een aantal tools gekoppeld die de sociale relaties van mensen met […]

 • Nu ouderen langer thuis wonen, vragen huisartsen vaker aan ouderen hoe het thuis gaat en of ze het nog redden. Om huisartsen en ouderen hierin te ondersteunen ontwikkelde het Ben Sajet Centrum een poster met tien adviezen.  Gebruik de poster als gesprekskaart of hang deze op een plek waar ouderen elkaar ontmoeten. Aanvullend  kan een […]

 • Na een pilotperiode van anderhalf jaar, maakten de vier aanbieders van wijkverpleging (Cordaan, Evean, Zonnehuisgroep Amstelland en Amstelring) en drie aanbieders van huisartsenzorg (CHAG, GAZO en SAG) op 8 februari jl. een doorstart om het gedachtegoed van Beter Oud in Amsterdam* nóg een stap verder te brengen in hun organisaties. Voor een bredere verspreiding en […]

 • Veerkracht in de praktijk toepassen Wat maakt dat de ene mens na een tegenslag weer overeind krabbelt en dat dit een ander niet lukt? In de zorg wordt veel gesproken over veerkracht. Ook binnen het door veel zorgorganisaties omarmde concept Positieve Gezondheid is veerkracht een centraal begrip. Voor zorgprofessionals blijft het een abstracte term. Het ontbreekt aan […]

 • Met het onderzoek ‘De wereld veilig, begrijpelijk en toegankelijk maken met behulp van ICT: Het bevorderen van welzijn door ICT’, willen we de wereld veilig, begrijpelijk en toegankelijk maken voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en hun netwerk. We zijn trots dat ZonMw de subsidie aanvraag voor dit onderzoek heeft gehonoreerd. In het […]

 • Het Ben Sajet Centrum project Sociale relaties bevorderen met ICT wil sociale relaties bevorderen met hulp van geavanceerde technologie. Zoals ondersteuning van zorg met technische middelen zoals met domotica. Het project richt zich op mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving. In totaal zijn er 3 deelprojecten. Graag brengen we u op de hoogte […]

 • Stageplaats voor de periode juni 2018 tot en met augustus 2018*, 16-24u per week * Start –en einddatum in onderling overleg   De functie Heb jij interesse in praktijkgericht sociaalwetenschappelijk onderzoek? Het Ben Sajet Centrum (BSC) heeft een onderzoeksstage beschikbaar. Wij zoeken per direct een gedreven onderzoeksstagiair(e). Het gaat om een aanstelling van 2-3 dagen […]

 • Voor iedereen die erbij was, en voor iedereen die er graag bij had willen zijn: hierbij  een impressie van ons congres “Naar een nieuw Amsterdams peil” van afgelopen vrijdag 20 april. ‘Samen werken aan de zorg van straks’ was het thema dat als een rode draad door de inleidingen, masterclasses en werkplaatsen liep. Alle presentaties […]

 • Voor iedereen die erbij was, en voor iedereen die er graag bij had willen zijn: hierbij een impressie van ons congres “Naar een nieuw Amsterdams peil” van afgelopen vrijdag 20 april. ‘Samen werken aan de zorg van straks’ was het thema dat als een rode draad door de inleidingen, masterclasses en werkplaatsen liep. Alle presentaties […]

 • Lees meer over onze projecten en de huidige stand van zaken in onze nieuwe Ben Sajet Update.  In de nieuwsbrief besteden wij onder andere aandacht aan de aankomende werkplaatsen en het aankomende congres. Daarnaast vertellen wij meer over het onderzoek onder het programma ‘Zorgvriendelijke stad’ dat nu in volle gang is. Ook hebben wij een goed […]

 • Donderdag 8 februari vond de stedelijke conferentie ‘Beter Oud in Amsterdam’ plaats met als doel: doorstart en start implementatie van de resultaten uit het project! Tijdens deze conferentie deelden de initiatiefnemers hun enthousiasme, ervaringen en resultaten van de meer gestructureerde en beter afgestemde samenwerking in vier proeftuinen in de stad. De projectleiding ligt in handen van […]

 • ‘Naar een Nieuw Amsterdams Peil: samen werken aan de zorg van straks’. Het Ben Sajet Centrum organiseert op 20 april 2018 een congres voor professionals, beroepsopleiders en onderzoekers die betrokken zijn bij vernieuwing van de zorg voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking in Amsterdam en Amstelland. Het congres duurt van 9:00 tot 17:00 […]

 • 15 FEBRUARI 17.00 – 19.00 UUR, ZWANENBURGWAL 206, AMSTERDAM Participatie via werk is een belangrijk ideaal in de zorg en ondersteuning van mensen met een LVB. De leidende gedachte daarbij is dat mensen zich via werk gewaardeerd en erkend kunnen voelen. Leerwerkbedrijven van Cordaan bieden een plek waarin dat mogelijk wordt gemaakt voor mensen met […]

 • Lees meer over onze projecten en de huidige stand van zaken in onze nieuwe Ben Sajet Update. We besteden aandacht aan de ‘aanpak van eenzaamheid’, veerkracht bij ouderen en het onderzoek ‘Sociale Relaties & ICT’. Ook brengen we u op de hoogte van nieuwe digitale zorgontwikkelingen en kunt u zich inschrijven voor de eerste Werkplaats […]

 • Hier de link naar een PDF bestand van het artikel (De POH, nummer 3, 2017, Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO)) Klik hier voor meer informatie over het project Beter Oud in Amsterdam Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van dit artikel, neem contact op met de projectleider Sabina Mak (sabina@bensajetcentrum.nl)

 • De gemeente Amsterdam heeft de Aanpak Eenzaamheid gelanceerd. Met de aanpak wil de gemeente een groot maatschappelijk probleem; eenzaamheid verminderen. Een belangrijke doelgroep in deze aanpak is ‘eenzame ouderen’. Voor de periode augustus-december 2017 heeft de gemeente opgeroepen om experimenten in te dienen voor de aanpak van eenzaamheid. Het Ben Sajetcentrum heeft daarvoor het plan […]

 • Op 23 en 24 juni was het succesvolle symposium ‘Goed Leven met Dementie’. De dialoog tussen wetenschap en praktijk die we al tijdens verschillende dialoogavonden faciliteerde, werd daar in het groot voortgezet. Tijdens het symposium werd ook een mooi boekje gepresenteerd. Onder redactie van Anne Mei The, Jeannette Pols en Robert Pool (allen verbonden aan […]

 • Dinsdag 27 juni 2017 presenteerde Drs.  Fenneke Wekker (Universiteit van Amsterdam) bij het Ben Sajet Centrum de resultaten van het onderzoek Op weg naar samen-Redzaam? Een onderzoek naar informele buren-netwerken van kwetsbare bewoners. Precies een jaar geleden, juni 2016, startten de samenwerkende organisaties de Regenboog Groep, Stichting Prisma, Stichting de Toekomst en TEAM ED het pilotproject Motie […]

 • Het Ben Sajetcentrum  kan niet werken zonder de inbreng en actieve participatie van de mensen voor wie het doen; de Amsterdammers met een zorgvraag. Om deze inbreng en participatie van programma’s voor en met ouderen te bevorderen en te organiseren presenteren we een 10 punten plan ouderen participatie. Daar zijn we blij mee, want het […]

 • Amsterdamse ziekenhuizen zijn volop bezig met de implementatie van de transmurale zorgbrug. De Transmurale Zorgbrug slaat een brug tussen professionals in ziekenhuizen en professionals in de eerstelijnszorg. Het ondersteunt in de begeleiding van kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname weer thuis komen. Ziekenhuizen lopen vaak tegen dezelfde praktische zaken aan. Het ene ziekenhuis is hierin […]

 • De gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis en 13 zorg- en welzijnsaanbieders (samen verenigd in de Krijtmolenalliantie) hebben op 12 december de intentieverklaring “Beter Samen in Noord” ondertekend. Dit houdt in dat alle partijen de huidige structuren in zorg en welzijn zodanig willen verbeteren dat de zorg- en hulpvraag van de cliënt echt centraal komt te staan. […]

 • Slotverklaring leergang Dementiezorg ‘Ontmoet de Expert’ Tussen september en december 2016 heeft de leergang ‘dementiezorg; Ontmoet de Expert’ van het Ben Sajetcentrum plaats gevonden. Wetenschappelijke experts deelden hun kennis met diverse mensen uit de praktijk. Met deze thema’s werd kennis en zeker ook inspiratie gedeeld. • Dementie en informele zorg. • Persoonlijke dementiezorg in de […]

 • Het aantal ouderen dat zich meldt bij de Spoedeisende Hulp (SEH) stijgt gestaag. Het doorplaatsen van deze kwetsbare patiënten is vaak lastig. Eenderde blijft in het ziekenhuis, terwijl het maar helemaal de vraag is of dat wel de goede plek is. Ziekenhuisopname blijkt namelijk aardig risicovol. Vijf tot 15 procent wordt binnen dertig dagen opnieuw […]

 • De makers van deze pagina, Beter Samen, werken samen met trainers van drie organisaties. Allemaal leiden zij professionals op in het optrekken mét het sociale netwerk van mensen met een ondersteuningsvraag. Wil je meer weten? Neem een kijkje op hun website! SoNeStra Een Rijk Leven Kandidatenmarkt In deze publicatie van Movisie staat nog veel meer […]

 • Wereld Alzheimerdag 2020. In dat kader publiceerden leden van de ontwikkelraad en onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam dit stuk in het Parool. Contacten houden bij dementie vraagt durf van alle betrokkenen, schrijven zij. Gaat u, kennis of vriend van iemand met dementie, de uitnodiging aan? De auteurs zijn verbonden […]

 • Deze pagina is gemaakt door onderzoekers, dementieprofessionals, trainers en ervaringsdeskundigen verbonden aan het ontwikkeltraject Beter Samen. Wat ons bindt? De wens om te achterhalen hoe mensen met dementie en hun naasten méér steun van hun sociale omgeving kunnen ervaren. Maak kennis met onze onderzoekers, en met onze ervaringsdeskundigen. Over het project Beter Samen lees je […]

 • Samen redzaam? Een onderzoek naar informele buren-netwerken van verstandelijk beperkten en hulpbehoevenden In het kader van het programma ‘De zorgvriendelijke stad’ wordt etnografisch onderzoek verricht onder een twintigtal hulpbehoevenden en verstandelijk beperkten die behoefte hebben aan méér contact met anderen dan ze nu hebben. Het onderzoek volgt een samenwerkingsproject van Stichting Prisma, De Regenboog Groep, […]

 • Een bijzondere activiteit vanuit het programma FIT waar veel van onze partners (HvA, UvA, VU) bij zijn betrokken. Op 10 november en 2 december 2016 een Hackathon en Inspiratiesessie ‘DE MENS ZIEN BIJ DEMENTIE’ Mensen met dementie en hun mantelzorgers blijven het liefst zo lang en prettig mogelijk thuis wonen. Maar krijgen ze hiervoor voldoende […]

 • Onze partner VUmc is 50 jaar en viert dat met een interessant symposium op 10 november a.s. Iedereen is welkom. Bij de oprichting van VUmc 50 jaar geleden, was gezond zijn in de ogen van velen hetzelfde als niet ziek zijn. Wanneer je wel ziek was ging je naar de huisarts of het ziekenhuis. Nu, […]

 • Wilt u meer weten over lopend sociaal wetenschappelijk onderzoek naar dementie aan de Universiteit van Amsterdam? Wilt u kennis maken met andere mensen die te maken hebben met dementie en zorg? Wij nodigen u van harte uit voor één van onze dialoogavonden. Opzet van de avonden:  promovendi van het Partnership geven een korte presentaties over […]

 • Op dinsdag 22 november organiseren we het Symposium Hermitage VU ‘Gezin, ouderschap & beperking’! op de Nieuwe Keizersgracht 1A van 9.30 uur – 17.00 uur We delen tijdens deze samenkomst expertise en laatste onderzoeksresultaten over gezin en ouderschap in de zorg voor een kind met een beperking. Inspirerende sprekers nemen u, onder leiding van dagvoorzitter […]

 • Het Ben Sajetcentrum is buitengewoon trots op de toekenning van twee omvangrijke onderzoekssubsidies. ZonMW honoreerde aanvragen voor onderzoek naar ‘Sociale relaties en ICT: bevorderen van coping, autonomie en welzijn’ en voor onderzoek naar ‘Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad – Jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en zware problemen.’ De beide subsidies […]

 • Voor het programma ‘Sociale relaties en ICT:bevorderen van coping, autonomie en welzijn’  zoekt de VU drie onderzoekers. Het doel van het project is om sociale relaties te bevorderen met behulp van technologie door het ontwikkelen van: een serious game ‘Jij & Ik’ om het mentaliserend vermogen bij mensen met een LVB te bevorderen het instrument ‘Aansluiten & […]

 • Het Ben Sajet Centrum is op zoek naar twee promovendi voor promotieonderzoek in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad’. Het onderzoek past binnen de FMG. De promovendi zullen verbonden zijn aan het Ben Sajet Centrum en ingebed worden in de AISSR programmagroep Political Sociology. De promotie staat […]

 • De uitwerking van ons programma dementiezorg krijgt verder vorm. We werken met z’n allen  aan een dementievriendelijk Amsterdam. Meer lezen? 20150923 Amsterdam dementievriendelijke stad 2020

 • Op dinsdag 22 november organiseren we het Symposium Hermitage VU ‘Gezin, ouderschap & beperking’! op de Nieuwe Keizersgracht 1A van 9.30 uur – 17.00 uur We delen tijdens deze samenkomst expertise en laatste onderzoeksresultaten over gezin en ouderschap in de zorg voor een kind met een beperking. Inspirerende sprekers nemen u, onder leiding van dagvoorzitter […]

 • Bijeenkomst Onvrijwillige zorg; een zorgvuldige toepassing Het VUmc en de Vrije Universiteit hebben samen met Cordaan onderzoek gedaan naar de gevolgen van de Wet zorg en dwang voor de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Een belangrijk onderdeel van de Wet zorg en dwang is het begrip ‘onvrijwillige zorg’. Dit begrip omvat alle vormen […]

 • In de serie ‘Hartzaken’ organiseert het Ben Sajet Centrum een gesprek met Machteld Huber Thema Gezond zijn. Wat is dat eigenlijk? En wat is de rol van de gezondheidszorg? Huisarts Machteld Huber heeft een nieuwe definitie van het begrip gezondheid ontwikkeld. Haar ervaring als patiënt én haar professionele achtergrond zijn richtinggevend geweest voor haar visie. […]

 • Een mooi project van onze partners, wat het Ben Sajetcentrum van harte onder de aandacht brengt en waar mogelijk verbindt met onze programma’s. Het project Buren! We zijn er is deze maand gestart in de Amsterdamse stadsdelen Noord, Oost en West. Gedurende een jaar zullen kwartiermakers van Stichting Prisma en Stichting de Toekomst samen met […]

 • De leergang dementiezorg bestaat uit vijf bijeenkomsten over de thema’s van nu. Naast dat u de hele leergang kunt volgen, is het ook mogelijk om per bijeenkomst aan te melden. 1 september: TOENAME VAN INZET INFORMELE ZORG Hoe gaan we om met meer en andere inzet van mantelzorgers en vrijwilligers? Met medewerking van Prof. Dr. […]

 • Donderdagmiddag 23 juni kwam een divers gezelschap bij elkaar om kennis uit te wisselen over ‘onbegrepen gedrag bij dementie’. Een onderwerp wat, zo bleek uit het aantal aanmeldingen en de levendige gesprekken, leeft in de zorg voor dementerenden. Met de 30 deelnemers ging Robbert Gobbens, lector multimorbiditeit aan Hogeschool InHolland aan de slag. Met een aantal stellingen […]

 • Verslag en presentaties inleidingen & workshops Hoe verbind je onderzoek, onderwijs en praktijk op zo’n manier dat de uitkomst de beste zorg voor de meest kwetsbaren in onze samenleving is? Dit is een van de vragen die het nieuwe Ben Sajet Centrum (BSC) in Amsterdam gaat beantwoorden. Burgemeester Eberhard van der Laan gaf vrijdag in Amsterdam bij […]

 • Met trots presenteren we onze leergang voor professionals in de dementiezorg. Ontmoeting tussen praktijk, opleiding en toppers uit de wetenschap. Met thema’s direct voortkomend uit maatschappelijke ontwikkelingen en de vragen van de professionals van nu. Vijf intensieve bijeenkomsten in het najaar. Opgeven kan nu, inschrijving sluit op 1 augustus 2016 Bekijk hier de Brochure leergang dementiezorg vs2  

 • Het Ben Sajetcentrum en de Vu organiseren op 22 maart een expertbijeenkomst met als thema:  “Hoe kunnen we kwetsbare groepen ouderen betrekken bij onderzoek en vernieuwingen in de zorg voor ouderen?” De aanleiding voor deze bijeenkomst is een bezoek van Prof. Dr. Anabel Pelham aan Nederland. Prof. Anabel Pelham is president van ‘The National Association […]

 • Op woensdag 9 maart 2016 vindt het symposium  ‘ HBO-V van de toekomst’  plaats, op de Hogeschool van Amsterdam. Marjon van Rijn van de Hogeschool van Amsterdam en Susanne Smorenburg van het Ben Sajetcentrum geven een workshop over ‘Verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs’. In deze workshop brengen we opleiders, zorgprofessionals en onderzoekers bij elkaar. Aan de […]

 • Op donderdagavond 28 januari stroomde de ruimte van het Ben Sajetcentrum vol. Een heel divers gezelschap was afgekomen op de dialoogbijeenkomst ‘lijden bij dementie’. Een dialoog tussen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en praktijkmensen. En een diverse praktijk; mantelzorgers en ervaringsdeskundigen, professionals in allerlei soorten en functies, vrijwilligers in dementie- en palliatieve zorg. De […]

Back To Top