Actueel

Ouderen bedenken oplossingen voor toekomstige uitdagingen in Hackathon

In de zorg en ondersteuning van ouderen wordt te weinig naar de doelgroep zélf geluisterd. Waar hebben ouderen behoefte aan? Wat zien zij als oplossing voor een prangend vraagstuk uit de zorg? Met dit doel organiseert de Ouderendelegatie regio Amsterdam een Hackathon met en voor ouderen.

Een grote groep ouderen bedenkt – onder leiding van een procesbegeleider – creatieve oplossingen vanuit de leefwereld van ouderen voor toekomstige uitdagingen. Het aantal 75-plussers gaat met 60% toenemen tot 2,1 miljoen in 2030. Om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden, moeten we kijken naar 1) het voorkomen van zorg 2) het verplaatsen van zorg dichtbij huis en 3) het vervangen van zorg door onder andere eHealth toepassingen.

Doe ook mee!
De Hackathon vindt tussen september en oktober 2019 plaats in Amsterdam. De gevraagde inzet is
twee dagdelen, verspreid over twee dagen. Er is een vergoeding van 50 euro beschikbaar. Opgeven kan bij Sabina Mak, projectleider Programma Kwetsbare Ouderen Ben Sajet Centrum E: sabina@bensajetcentrum.nl

Veelgezochte pagina’s