Actueel

Subsidieaanvraag ‘Samen Rijk’ gehonoreerd

We gaan vijftig mensen met dementie helpen hun netwerk te versterken. Dankzij FNO, dat onze subsidieaanvraag heeft gehonoreerd. Het project heet ‘Samen Rijk: strategie voor meer participatie van mensen met dementie die 24-uurszorg ontvangen’. Zorgaanbieders, InclusionLab , de Kandidatenmarkt en het Ben Sajet Centrum gaan het project samen uitvoeren. In de projectperiode doen we ook onderzoek, in nauwe samenwerking met  het onderzoek ‘Beter Samen: strategieën voor meer sociale steun aan thuiswonende mensen met dementie en hun naasten’.

Meer weten? Neem contact op met l.h.vermeulen@uva.nl

Veelgezochte pagina’s