Skip to: Subsidieaanvraag ‘Samen Rijk’ gehonoreerd

Ben Sajet Centrum website

Subsidieaanvraag ‘Samen Rijk’ gehonoreerd

We gaan vijftig mensen met dementie helpen hun netwerk te versterken. Dankzij FNO, dat onze subsidieaanvraag heeft gehonoreerd. Het project heet ‘Samen Rijk: strategie voor meer participatie van mensen met dementie die 24-uurszorg ontvangen’. Zorgaanbieders, InclusionLab , de Kandidatenmarkt en het Ben Sajet Centrum gaan het project samen uitvoeren. In de projectperiode doen we ook onderzoek, in nauwe samenwerking met  het onderzoek ‘Beter Samen: strategieën voor meer sociale steun aan thuiswonende mensen met dementie en hun naasten’.

Meer weten? Neem contact op met l.h.vermeulen@uva.nl

  • Blijf op de hoogte!

  • Nieuwsbrieven

  • Back To Top