Actueel

Het Ben Sajet Centrum heeft een nieuwe directeur

Sinds 1 oktober leidt Han Spanjaard het bureau van Ben Sajet Centrum als nieuwe directeur. Hiermee komt tevens een einde aan de (lange) periode dat bestuurslid Krijn van Beek deze taken met verve als coördinator ad interim vervulde. Het bestuur heeft grote waardering voor wat Krijn tot stand heeft gebracht. Het is pionieren geweest en er is dankzij Krijn zeer veel werk verricht waar we op kunnen voortbouwen.

Krijn van Beek zegt:
‘Ik heb vijf jaar met enorm veel plezier gewerkt om de grote maatschappelijke uitdagingen waar de zorg voor staat aan nieuwe antwoorden te helpen. Het Ben Sajet Centrum werkt op dit moment aan nieuwe vormen van opleiden, aan nieuwe combinaties van zorg en sociaal, van formeel en informeel en aan nieuwe inzet van technologie. Precies de dingen die nodig zijn om met krapte aan menskracht toch te voorzien in een alsmaar groeiende en diverser wordende zorgvraag.

Het is een mooi moment om het stokje over te dragen. Er staat een geweldige structuur en we hebben een aantal mooie zorgvernieuwingsprojecten lopen. In september is een groot door VWS gesubsidieerd project gestart om crisissituaties en -opvang te voorkomen. Hiermee ontstaat ook ruimte voor een nieuwe directeur die tijd en energie kan stoppen in de verdere uitbouw. Het team van het Ben Sajet Centrum ga ik enorm missen en ik wil alle collega’s en alumni enorm bedanken voor hun vrolijke inzet en ondernemingszin. Alle succes met jullie goede werken!’

Han Spanjaard zegt:
‘Het Ben Sajet Centrum herbergt een unieke bundeling van krachten, inzichten en werkwijzen uit onderzoek, zorg en opleiding. De ambitie is om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met behoefte aan langdurige zorg, mensen met een beperking en ouderen in het bijzonder.

Mijn werk in de (jeugd)zorg is altijd een wisselwerking geweest tussen theorie en praktijk. Verbetering van de zorg lukt alleen maar als academische kennis, wetenschappelijk onderzoek, de opleiding van zorgprofessionals, overheids- en instellingsbeleid en praktische uitvoering van de zorg op de werkvloer goed op elkaar worden afgestemd en gebruik van elkaar maken. Belangrijke graadmeters daarbij zijn het lichamelijk en psychisch welzijn, het functioneren in het dagelijks leven en het meedoen in de samenleving.

Heel graag, vol verwachting en met veel enthousiasme, zet ik vanaf 1 oktober mijn ervaring, kennis en kunde in voor dit prachtige centrum en de belangrijke uitdagingen waarvoor we staan.’

Veelgezochte pagina’s