Actueel

Goed gebruik maken van veerkracht doe je zo!

Veerkracht in de praktijk toepassen
Wat maakt dat de ene mens na een tegenslag weer overeind krabbelt en dat dit een ander niet lukt?
In de zorg wordt veel gesproken over veerkracht. Ook binnen het door veel zorgorganisaties omarmde concept Positieve Gezondheid is veerkracht een centraal begrip. Voor zorgprofessionals blijft het een abstracte term. Het ontbreekt aan concrete handvaten hoe je veerkacht kunt toepassen in de praktijk. En dat is zonde! Door meer te werken met de veerkrachtbenadering kunnen zorgverleners heel goed aansluiten bij de wensen van de cliënt.

Onderzoek naar veerkracht 
Er wordt heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar veerkracht, constateerden Jenneke van Pijpen (Ben Sajet Centrum) en Charlotte Kröger (VU Amsterdam Centre on Ageing). Maar zij zagen ook dat de resultaten in de praktijk te weinig benut worden. En vaak gaat elk onderzoek over één aspect, terwijl er geen bruikbare publicatie beschikbaar is voor zorgprofessionals in de praktijk.

Kennis en tips over veerkracht gebundeld 
Het Ben Sajet Centrum en VU Amsterdam Centre on Ageing vonden dat dit anders kon. Jenneke en Charlotte interviewden onderzoekers en haalden zoveel kennis op dat ze dachten: en nu? Hoe krijgen we al deze kennis zo gepresenteerd dat zorgprofessionals er écht van kunnen profiteren in hun werk? Dit was de aanleiding om hulp in te schakelen van Vilans.

Van wetenschap naar praktijk
Voor de vertaalslag van wetenschappelijk onderzoek naar praktische handvaten hebben medewerkers van Vilans de rode lijn uit de interviews gehaald. Door onderzoekers en zorgmedewerkers (de eindgebruikers) te betrekken bij de ideeën, is de inhoud van de infographic bepaald. In trainingen is een conceptversie getest. Door een frisse vormgeving en het toevoegen van een stappenplan is de kennis over veerkracht toegankelijk geworden voor de mensen die in de zorg werken.

In de infographic Goed gebruik maken van veerkracht doe je zo! (pdf) is kennis over veerkracht gebundeld. De infographic geeft inzicht in het concept veerkracht. Praktische tips en een stappenplan laten zien hoe je als professional de veerkracht van je cliënt kunt vergroten. Download de infographic en klik op het menu aan de linkerkant of op een van de bootjes.

Veelgezochte pagina’s