Actueel

‘Cultuursensitieve zorg voor ouderen met een migratieachtergrond: Maar hoe dan?’

Uitnodiging werkplaats

Steeds meer ouderen en hun naasten zoeken naar verpleeghuiszorg die afgestemd is op hun behoeften rondom religie, taal, voeding en andere culturele aspecten. Ook willen steeds meer verpleeghuizen graag cultuursensitieve zorg verlenen. Hoe doe je dit? Gaat het dan vooral om eten en taal? Of gaat het juist om hele andere zaken?

Op donderdag 27 mei vindt een werkplaats plaats over cultuursensitieve zorg voor ouderen met een migratieachtergrond. Tijdens deze bijeenkomst onderzoeken we wat cultuursensitiviteit in de praktijk betekent voor ouderen, voor hun naasten en voor de zorgprofessionals.
Tijdens de bijeenkomst reflecteren we samen met ervaringsdeskundige en onderzoeker Lianne Buitendijk op wat cultuursensitieve zorg allemaal behelst. Lianne werkte een aantal jaar als verpleegkundig specialist in een multicultureel verpleeghuis en merkte dat het meer inhoudt dan alleen het gebouw anders inrichten, ander eten koken en andere feestdagen vieren. Hoe kun je in de omgang met elkaar nu echt cultuursensitief zijn?
Lianne zal inzicht geven in wat ze op een ‘Islamitische’ verpleeghuisafdeling heeft geleerd over cultuursensitiveit en persoonsgerichtheid. Na een korte presentatie gaan we aan de hand van een casus met elkaar in gesprek over hoe goede cultuursensitieve verpleeghuiszorg er uit zou moeten zien. Wat kunnen we daarin leren van elkaar als zorgprofessionals, familieleden en andere betrokkenen? We vragen onszelf daarbij ook kritisch af wat nu wel en niet ‘cultuur’ is.

Wat: Wat betekent cultuursensitieve zorg voor ouderen met een migratieachtergrond voor diverse betrokkenen?
Wanneer: Donderdag 27 mei 2021
Tijd: 15.30 tot 17.00 uur
Locatie: Online via Zoom
Voor wie: (Zorg)professionals, ervaringsdeskundigen en naasten, vrijwilligers, opleiders, onderzoekers en andere belangstellenden
Aanmelden en informatie: Meld je aan via deze link.
De bijeenkomst loopt al snel vol dus wees er gauw bij!

Veelgezochte pagina’s