Actueel

Publicatie ‘Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan?’

Mensen worden steeds ouder en steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Dit vraagt om nieuwe vormen van zorg, wonen en welzijn voor ouderen. In het rapport Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan? biedt Clementine Mol handvatten voor het realiseren van optimale woon(zorg)omgevingen voor ouderen. De huidige nadruk op het medisch-curatieve systeem sluit onvoldoende aan bij de behoeften van ouderen en zet de beschikbare capaciteit en middelen onder druk. Ook beleidsprogramma’s zoals Langer Thuis en De Juiste Zorg op de Juiste Plek sturen aan op het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Het blijft hierbij echter vaak onduidelijk hoe ‘thuis’ en ‘de juiste plek’ er precies uit moeten zien om dit streven naar langer, prettig zelfstandig thuis wonen van ouderen te realiseren.

Met het rapport Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan? wil Clementine Mol van het Ben Sajet Centrum hier verandering in brengen. Mol is arts-onderzoeker met een bouwkundige achtergrond en integreert kennis uit het woon-, zorg-, welzijns- en ontwerpdomein. Ze laat zien dat integratie van en samenwerking tussen deze domeinen cruciaal zijn voor het creëren van optimale woon(zorg)omgevingen. Hierin kunnen ouderen daadwerkelijk langer zelfstandig thuis kunnen wonen met een goede kwaliteit van leven en de juiste zorg op de juiste plek.

Van het rapport is een beknopte digitale publicatie gemaakt met een praktische toolkit. De toolkit bevat een checklist met bouwstenen voor een optimale woon(zorg)omgeving en een praatplaat aan de hand waarvan betrokkenen het gesprek kunnen voeren over de optimale woon(zorg)omgeving voor ouderen. Deze publicatie zal ouderen en professionals vanuit het zorg-, ontwerp-, woon- of welzijnsdomein helpen om vanuit een integrale kijk optimale woon(zorg)omgevingen voor ouderen te creëren.

Klik hier voor de digitale publicatie met checklist en praatplaat.

Klik hier voor het uitgebreide rapport.

 

 

 

Veelgezochte pagina’s