Actueel

Ben Sajet Centrum adviseert het RIVM

Het Ben Sajet Centrum schreef voor het RIVM een rapport over de impact van de coronamaatregelen voor zelfstandig wonende ouderen. Het rapport zal gebruikt worden als advies bij het ontwikkelen van toekomstig beleid rondom de gezondheid van zelfstandig wonende ouderen.

Het rapport bevat een selectie van de resultaten uit het onderzoek De impact van de coronamaatregelen op kwetsbare ouderen en mantelzorgers (Lemos Dekker et al., 2020). De centrale vraag is hoe zelfstandig wonende ouderen de maatregelen in de periode van het onderzoek hebben ervaren. De meeste ouderen hebben het zwaar gehad. Ze worstelen met het ontbreken van een dagstructuur en het gebrek aan sociaal contact. De beperking van de mogelijkheden van ouderen om deel te nemen aan de maatschappij werd als pijnlijk ervaren. Digitaal contact is helpend, maar zeker geen volwaardige vervanging voor fysiek contact. De onzekerheid over de situatie is als moeilijk ervaren. Ook mantelzorgers hebben het extra zwaar gehad. Ze moesten steeds de afweging maken tussen het bijstaan van hun naasten en het waarborgen van de veiligheid van deze kwetsbare mensen.

In het rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan voor beleid. Kwetsbare ouderen hebben een sterke behoefte aan houvast. Dit kan geboden worden door hun dagstructuur te versterken en door hen duidelijk te informeren over de maatregelen. Het is belangrijk dat georganiseerd sociaal contact (zoals in dagbesteding, buurtcentra en met vrijwilligers) niet helemaal wegvalt. Er zijn manieren nodig om dit in aangepaste vorm door te laten gaan. Informatie van de overheid is niet voor iedere oudere toegankelijk door het taalgebruik en door de verwijzing naar websites. Het zou goed zijn om oudere mensen digitale vaardigheden te leren waarbij de beperkingen van hun digitale contactmogelijkheden in het oog gehouden worden. Lees hier het rapport dat het Ben Sajet Centrum voor het RIVM maakte.

Veelgezochte pagina’s