Wie we zijn

Het Ben Sajet centrum (BSC) heeft tot doel de zorg voor mensen met een beperking en ouderen te vernieuwen en structureel te verbeteren. We zijn er voor professionals die de zorg voor hun cliënten willen verbeteren, voor wetenschappers die hun inzichten willen delen met professionals en opleiders, voor opleiders die hun studenten optimaal willen voorbereiden op de beroepspraktijk èn voor cliënten die hun eigen ervaringen willen omzetten in betere zorg.

Het Ben Sajet Centrum is een netwerkorganisatie. Dat zien we niet alleen terug in het netwerk van partners uit de (gehandicapten)zorg, opleidingen en onderzoek maar ook in de medewerkers die aan onze organisatie zijn verbonden. De meeste medewerkers combineren een aanstelling bij het Ben Sajet centrum met een aanstelling bij een van onze partners. Onze partners stellen niet alleen een budget ter beschikking om de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderen te vernieuwen en structureel te verbeteren, maar stellen ook aan de liaisons of verbinders van hun organisaties hiervoor uren ter beschikking. Dit blijkt een goede voorwaarde te zijn om te komen tot vervlechting van onderzoek, opleiding en praktijk.

De volgende organisaties zijn bij het Ben Sajet Centrum aangesloten: Amsta, Amstelring, Cordaan, Ons Tweede Thuis, Zonnehuisgroep Amstelland, Amsterdam Health en Technology Institute, Hogeschool van Amsterdam, Inholland, ROC van Amsterdam, Stichting Actief Burgerschap, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit.

Wie was Ben Sajet?

Het Ben Sajet centrum dankt zijn naam aan huisarts en politicus Ben Sajet. Hij zette zich vlak na de Tweede Wereldoorlog in voor kwetsbare Amsterdammers. Hij activeerde en mobiliseerde zorgaanbieders, stadsbestuurders en financiers.  Ook was hij betrokken bij het realiseren van verpleeghuizen en voorzieningen voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking. Hij was lid van de Amsterdamse gemeenteraad en droeg actief bij aan het beleid van Amsterdam op het terrein van preventie en gezondheidszorg. We beschouwen het als een enorme eer om in de voetsporen van deze kleine grote man daaraan al een kleine tien jaar een vervolg te mogen geven. De vraagstukken van toen: gezondheidsverschillen, goede voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking en meer kennis om de kwaliteit van leven van deze groepen te verbeteren zijn nog steeds van belang. lees ook: Ben Sajet – een leven lang sociale geneeskunde

Veelgezochte pagina’s