Actueel

Een broer als Manuel.

Er is veel geschreven over de geschiedenis van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar niet vaak eerder is deze geschiedenis zo indringend, liefdevol en kritisch beschreven als Jonathan Maas het heeft gedaan. Via Canon Sociaal Werk leest u de recensie geschreven door directeur van het Ben Sajet centrum, Hetty Vlug. Op de Ben Sajet conferentie op 16 mei 2042 zal Jonathan Maas een blog uitspreken over hoe wij omgaan met mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen.

Veelgezochte pagina’s