Actueel

Symposium Communicatie met sociaal kwetsbare groepen tijdens Covid 19

Het Amsterdam Center for Health Communication organiseert op vrijdag 15 januari 2021 een symposium met als thema Communicatie met sociaal kwetsbare groepen tijdens Covid 19. Tijdens de coronapandemie hebben sociaal kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met een beperking of psychiatrische problemen en kwetsbare gezinnen het niet makkelijk gehad. Veel mensen moesten schipperen tussen het voorkomen van besmetting en het inboeten aan kwaliteit van leven. Kleinere netwerken zorgden ervoor dat mensen een deel van hun autonomie verloren, omdat ze geen beroep meer op anderen konden doen. Communicatie was daarom van essentieel belang.

Wat is de rol geweest van digitaal contact en zorg? Wat was de impact van de ‘intelligente’ lockdown op de begrijpelijkheid van regels en infectierisico’s? Hoe kunnen we problemen herkennen? Hoe kunnen we op een begrijpelijke manier communiceren? Tijdens het symposium worden bevindingen van een aantal lopende onderzoeksprojecten en verschillende praktijkervaringen gerapporteerd. Centraal staan onderzoeksprojecten genoemd op www.coronatijden.nl, zoals het door ZonMw gefinancierde project ‘Sociale Impact van Fysieke Afstand op Kwetsbare groepen’. Daarnaast zijn er sprekers uit de praktijk. Sanne Boersma van het Ben Sajet Centrum en de Universiteit van Amsterdam zal een presentatie geven over digitaal contact en (on)veiligheid thuis.

Klik hier voor aanmelden of meer informatie over het symposium.

Veelgezochte pagina’s