Skip to: Artikel in vakblad ‘De POH’ over het project Beter Oud in Amsterdam

Ben Sajet Centrum website

Artikel in vakblad ‘De POH’ over het project Beter Oud in Amsterdam

Hier de link naar een PDF bestand vanĀ het artikel (De POH, nummer 3, 2017, Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO))
Klik hier voor meerĀ informatie over het project Beter Oud in Amsterdam

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van dit artikel, neem contact op met de projectleider Sabina Mak (sabina@bensajetcentrum.nl)

Back To Top