Actueel

Onderzoek naar informele burennetwerken van verstandelijk beperkten en hulpbehoevenden

Samen redzaam?
Een onderzoek naar informele buren-netwerken van verstandelijk beperkten en hulpbehoevenden

In het kader van het programma ‘De zorgvriendelijke stad’ wordt etnografisch onderzoek verricht onder een twintigtal hulpbehoevenden en verstandelijk beperkten die behoefte hebben aan méér contact met anderen dan ze nu hebben. Het onderzoek volgt een samenwerkingsproject van Stichting Prisma, De Regenboog Groep, Team Ed en Stichting de Toekomst dat als doel heeft mensen met verschillende beperkingen, leeftijden en achtergronden, toe te leiden naar een informeel netwerk dat in deze behoefte voorziet. Het informele burennetwerk moet daarmee professionele zorg, waar mogelijk, overbodig maken.  In het onderzoek wordt onder andere onderzocht of hulpbehoevenden, die behoefte hebben aan meer contact met anderen, de weg naar het informele netwerk weten te vinden, hoe het informeel burennetwerk in praktische zin functioneert en hoe de hulpbehoevenden de deelname aan een burennetwerk ervaren en of zij daardoor minder behoefte hebben aan professionele hulp. Het onderzoek vindt plaats in de periode oktober 2016 tot juni 2017 en wordt verricht door Fenneke Wekker, Universiteit van Amsterdam.  Voor vragen kunt u contact opnemen met info@fennekewekker.nl.

Veelgezochte pagina’s