Actueel

Voortgang ‘Leren en verbeteren in de Verpleeghuiszorg’

Het project Leren en verbeteren in de Verpleeghuiszorg heeft tot doel mooie nieuwe leervormen te bedenken en bestaande initiatieven te verbeteren. Nadat het project door Corona even stil heeft gelegen, heeft het een vliegende doorstart gemaakt. De methodiek van de leerlabs met een drievoudige doelstelling (van elkaar leren, samen beter worden en nieuw initiatief ontwikkelen) heeft zijn weerslag gevonden in een mooi artikel voor het tijdschrift Onderwijs en Gezondheidszorg. De leerlabs hebben het model opgeleverd voor een leerwerkplaats om de zorgmedewerker van de toekomst op te leiden en het huidige personeel te ondersteunen in het blijvend leren en verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Ondanks de pandemie zullen in februari 2021 bij Zonnehuisgroep Amstelland en bij Amsta twee leerwerkplaatsen volgens dit model van start gaan. Een subsidie van de gemeente Amsterdam (MBO Raad) maakte het mogelijk een aantal hybride leerwerkplekken in de stad bij Amstelring en Cordaan uit te breiden. Door ZONMW wordt onderzoek gefinancierd dat zich richt zich op het inzichtelijk maken van de randvoorwaarden en de impact van deze nieuwe vorm van hybride leren. Bij al deze initiatieven wordt er goed samengewerkt met de aangesloten onderwijsinstellingen. Dankzij de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen in de stad lijkt het nu te gaan lukken een positieve bijdrage te leveren aan het leer-werkklimaat voor het zittende personeel én aan het opleiden van goede zorgprofessionals voor de toekomst.

Veelgezochte pagina’s