Actueel

Kenniswerkplaats ‘Tussen drie muren: Jongvolwassen met een licht verstandelijke beperking aan het werk!’

Samen met zorgorganisatie Middin organiseren we op 8 maart een werkplaatsbijeenkomst over jongvolwassenen met een licht verstandelijk beperking en (betaald) werk. Samen met jobcoaches, werkgevers, begeleiders en andere geïnteresseerden gaan we in gesprek over vragen als: Wat is er nodig om de muren waartussen jongvolwassenen zitten ingeklemd te doorbreken? En wat vraagt dat op de werkvloer en van jobcoaches?

Werk is voor mensen belangrijk. Het zorgt voor inkomen, een gestructureerde dagindeling, sociale contacten en zelfvertrouwen. Tegelijkertijd zijn de eisen op de arbeidsmarkt toegenomen. Voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking blijkt het lastig om werk te vinden én te houden. Wanneer dit wel lukt is het vaak laagbetaald en onzeker werk. Er zijn dus geschikte reguliere werkplekken nodig die aansluiten bij hun mogelijkheden en hen voldoende geld en zekerheid bieden. Begeleiders en jobcoaches hebben bovendien voldoende middelen (met name tijd) nodig om jongvolwassenen duurzaam te kunnen begeleiden naar en op het werk. De vraag die open staat is: hoe kunnen we dit concreet organiseren en realiseren?

We gaan interactief het gesprek aan samen met:

  • Voorzitter van de middag: Monique Kremer, hoogleraar UvA en projectleider van Het Betere Werk (Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid).
  • Josien Arts (onderzoeker, Universiteit van Amsterdam) die onderzoek deed onder de mensen zelf naar de toeleiding naar werk en dagbesteding voor jongvolwassen met LVB+. Zij zal haar bevindingen met ons delen.
  • Aart van der Gaag, commissaris en boegbeeld van het project ‘Op naar de 100,000 banen’ een initiatief van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Tevens is hij inspirator voor de overheid bij hun taakstelling om 25.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren.
  • Ed van der Meulen, jobcoach Middin

Datum: Dinsdag 8 maart van 13:00-14:30
Locatie: Online, via Teams (je ontvangt de outlook-uitnodiging bij aanmelding)
Aanmelden: Om aan te melden of voor meer informatie over de werkplaats: annelies@bensajetcentrum.nl of 06 12 771 773.
Wil je meer weten over het onderzoek, neem dan contact op met onderzoeker Josien Arts (j.arts@uva.nl).

Veelgezochte pagina’s