Alledaagse attentheid in de superdiverse stad

We wonen langer thuis, ook als we het niet meer zelfstandig redden. Gelukkig geven veel Amsterdammers aan dat ze best meer voor hun buurtgenoten willen doen. In de praktijk vinden ze het vaak lastig om zich in andermans leven te mengen. Hoe kunnen onderlinge ontmoetingen en burenhulp een duwtje in de rug krijgen?

Achtergrond

Wie vanwege gezondheid of beperking in een kwetsbare positie terechtkomt, is steeds meer aangewezen op hulp en zorg in de eigen buurt. De buurt wordt daardoor belangrijker als zorgzame plek: een plek waar mensen elkaar ontmoeten, oog hebben voor elkaars situatie en waar nodig de helpende hand toesteken. Soms door een behulpzame buur, soms door een betrokken professional. Terwijl beleid vaak rekent op deze ‘zorgzame buurt’, is dit in de praktijk geen vanzelfsprekendheid. Zeker in een grote en superdiverse stad als Amsterdam leven mensen makkelijker langs elkaar heen. Dit betekent niet dat stadsbewoners onverschillig zijn. Een praatje met een attente buur wordt gewaardeerd en kan bijdragen aan een gevoel van veiligheid en herkenning,  zeker voor mensen in een kwetsbare situatie.

‘Alledaagse attentheid’ in de buurt kan een belangrijke rol spelen bij het prettiger en langer thuis wonen. Zowel voor ouderen als voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Een zorgzame buurt vraagt om een omgeving die verleidt tot verbinding: tussen buurtgenoten onderling, maar soms ook tussen ‘de buurt’ en de professionals die daar werken.

Verbindende professionals

Het stimuleren van alledaagse attentheid dwingt ons verder te kijken dan het professionele domein van zorg en ondersteuning. Hoe kunnen professionals zich betekenisvol verbinden aan ‘attente’ plekken en initiatieven in een buurt, zonder deze over te nemen of het informele karakter te verdringen?

Doel

In ons programma kijken we hoe alledaagse attentheid in de buurt versterkt kan worden, zowel rondom oudere buurtbewoners als mensen met een verstandelijke beperking.

Zo ontwikkelen we praktische kennis die kan bijdragen aan:

  • het inrichten van de (fysieke) woon- en leefomgeving;
  • het ontwikkelen of versterken van attente plekken en initiatieven in de buurt;
  • het invullen van een meer verbindende, buurtgerichte rol voor professionals. Hiermee bieden we handvatten voor het versterken van de sociale infrastructuur binnen de diverse buurten van Amsterdam.

Methode

We volgen verschillende initiatieven in de stad waarin woningcorporaties, welzijnsorganisaties en zorgaanbieders zich samen met buurtbewoners inzetten voor het versterken van alledaagse attentheid. We gaan zelf de buurt in en gaan het gesprek aan met bewoners, professionals, ondernemers en andere betrokkenen.

  • Wat zorgt ervoor dat buurtbewoners elkaar al dan niet ontmoeten en een helpende hand bieden?
  • Hoe creëren zij samen ruimte voor ontmoeting, informele hulp en passende professionele ondersteuning?
  • Welke plekken en initiatieven in de buurt zijn hierbij waardevol?
  • Hoe verschillen de ervaringen van buurtbewoners met diverse achtergronden en situaties?

Daarbij kijken we steeds verder dan de grenzen van een enkel initiatief.

Kwalitatief gedegen onderzoek vinden we heel belangrijk, maar we blijven geen afstandelijke onderzoekers. We denken actief mee. Zo dragen we bij aan kansrijke initiatieven in de stad, maar ontwikkelen ook kennis die we breder kunnen inzetten.

Contact

Vragen of ideeën over het programma Alledaagse attentheid in de superdiverse stad? Neem contact op met programmaleider Ludo Glimmerveen.

Ludo Glimmerveen

Programmaleider Alledaagse attentheid in de superdiverse stad

ludo.glimmerveen@bensajetcentrum.nl

Veelgezochte pagina’s