Actueel

Webinars ‘Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan?’ goed bezocht

We kijken terug op twee geslaagde webinars (22 februari en 1 maart) over het rapport ‘Ouderen langer thuis! Maar hoe dan? van Clementine Mol. Beide webinars werden druk bezocht. De groep deelnemers was heel divers: zorg- en welzijnsprofessionals, onderzoekers, (concept)ontwikkelaars, een architect, woningcorporaties, bestuurders, investeerders, een zorgverzekeraar, ouderenvertegenwoordigers, studenten en de Gemeente Amsterdam sloten allemaal aan. Dit geeft aan hoe actueel het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen is, en hoeveel verschillende domeinen ermee bezig zijn.

Het eerste webinar werd geopend door Co Stor, directeur gebiedsontwikkeling Amsterdam Noord van de gemeente Amsterdam. Hij vertelde hoe de gemeente Amsterdam werkt aan het creëren van meer woningen die geschikt zijn voor ouderen. Cees van Boven, directeur Woonzorg Nederland, gaf aan dat Woonzorg Nederland nog meer wil inzetten op de ‘zorgvriendelijke wijk’, waarin wonen, zorg en welzijn veel meer worden geïntegreerd: ‘Bouwen kunnen we allemaal wel, maar het bouwen aan de nieuwe wijk van de toekomst, daar ligt de grootste opgave.’
Tijdens het tweede webinar vertelde David de Wilde van Zilveren Kruis hoe de zorgverzekeraar verandert van een partij die ziektekosten vergoedt, in een partij die wil bijdragen aan positieve gezondheid en aandacht voor de omgeving als onderdeel van preventie. Een voorbeeld hiervan is het concept ‘Gezond Thuis’ waarbij in de buurt een netwerk voor sociale contacten en informele zorg gecreëerd wordt, dat ouderen in staat stelt langer, gezond thuis te blijven wonen. ‘Het valt op dat het sociale aspect van de omgeving gauw vergeten wordt.’ In het rapport ‘Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan?’ wordt niet voor niets de nadruk op de drie dimensies van de woon(zorg)omgeving gelegd: de fysieke, de functionele én de sociale dimensie van de woon(zorg)omgeving zijn allen van belang voor het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen.

Van woorden naar daden
Veel kennis is al gefragmenteerd aanwezig. De publicatie ‘Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan?’ bundelt kennis uit de verschillende domeinen. Het rapport biedt handvatten voor een integrale benadering van vraagstukken rondom wonen, zorg en welzijn en het creëren van optimale woon(zorg)omgevingen voor ouderen. De uitdaging voor alle partijen is om met deze kennis aan de slag te gaan, te blijven leren en daadwerkelijk woon(zorg)omgevingen te creëren waarin ouderen langer prettig thuis kunnen wonen.
Er zijn grote uitdagingen, maar gelukkig zijn er ook voorbeelden van initiatieven en projecten (groot en klein) waarin mooie resultaten behaald zijn. Ze  laten zien dat het kan: van een vervoersdienst voor en door buurtgenoten, een generatietuin waar jong en oud samenkomen, een wijkkliniek waar ziekenhuiszorg geboden wordt, tot een gemeenschappelijk-wonen concept.

Let’s get in touch!
Bent u benieuwd wat het Ben Sajet Centrum voor u kan betekenen? Ziet u kansen voor samenwerking of heeft u vragen? Dan komen we graag met u in contact! Vanuit het Ben Sajet Centrum delen we niet alleen kennis, maar we passen deze kennis ook graag toe in de praktijk.

Veelgezochte pagina’s