Actueel

Project ‘Integrale eerstelijns ouderenzorg’ mag niet bij pilot blijven

Om de toenemende groep ouderen met een hoge kwetsbaarheid zo lang mogelijk zelfredzaam te laten zijn, is verbetering van de integrale eerstelijns ouderenzorg van groot belang. In het project Beter Oud in Amsterdam, integrale eerstelijns ouderenzorg’ gaan we na hoe deze zorg optimaal tot stand komt en hoe deze werkwijze duurzaam kan worden bekostigd. Hiervoor kwamen 26 januari 2017 alle proeftuinen (Zuid Oost, Noord, Nieuw West, Buitenveldert) voor de eerste keer bij elkaar.

Die middag vroegen we naar ieders individuele drijfveer (‘why’) voor het slagen van dit project en naar de gezamenlijke ambitie vanuit elke proeftuin.

golden circle
Afbeelding 1: Golden Circle van Simon Sinek, ingevuld voor dit project (zie deze link). Een eerstelijns verpleegkundige is geen nieuwe functie. Het gaat om de zorgtaken van deze verpleegkundige die kunnen worden uitgevoerd door een wijkverpleegkundige en/of POH.

 

Eén van de aanwezige praktijkondersteuners liet weten dat het project voor haar geslaagd is als er niet meer alleen over de ouderen wordt gepraat, maar vooral mét de ouderen. Een huisarts hoopt binnen dit project de waarde van bepaalde overleggen (MDO met specialist ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werk) duidelijk te kunnen maken. Volgens hem moet er meer erkenning komen voor deze werkzaamheden, maar het resultaat van dit soort overleggen is moeilijk uit te drukken in ‘harde’ resultaten. Een andere huisarts liet weten dat het project voor haar geslaagd is als heel Amsterdam overtuigd is van het nut van deze manier van werken. Dat het geen pilot meer is maar common sense!

Verder waren alle aanwezigen het erover eens dat de zorg voor deze groep ouderen met een hoge kwetsbaarheid in Amsterdam op korte termijn anders moet. Huisartsen lopen nu tegen grenzen aan, terwijl deze groep steeds groter en complexer wordt. Het komende jaar gaan de deelnemende proeftuinen aan de slag met het verbeteren van hun eerstelijns ouderenzorg. Het project is volgens hen echter pas geslaagd als ze het project in november niet af hoeven te sluiten maar deze integrale eerstelijns zorgtaken gewoon door blijven gaan.


To be continued!

*een projectteam bestaat uit de huisarts, praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige(n). Verder worden in de proeftuinen o.a. ouderen, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en welzijnsorganisaties betrokken.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met de projectleider Sabina Mak, sabina@bensajetcentrum.nl.

 

Veelgezochte pagina’s