Wat doen de maatregelen om sociale afstand te houden met kwetsbare groepen? Welke problemen zijn er en welke oplossingen worden gevonden? Deze vragen staan centraal in het onderzoek naar de ervaringen van kwetsbare groepen en hun begeleiders en mantelzorgers.

We voeren dit onderzoek samen met UvA-antropologen Danny de Vries en Jeanette Pols uit. Daarbij neemt het Ben Sajet Centrum het kwalitatief onderzoek naar de impact van sociale afstand op kwetsbare ouderen voor haar rekening. Andere partners in het consortium doen onderzoek naar de impact van sociale afstand op mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problemen, daklozen en gezinnen met jonge kinderen waar de thuissituatie niet veilig is. Het onderzoek is gefinancierd door ZonMW.

Voor meer informatie over het onderzoek, neem contact op met Natashe Lemos Dekker, E: natashe@bensajetcentrum.nl, of ga naar de projectwebsite www.coronatijden.nl