Actueel

Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen een feit!

In januari 2021 is de samenwerking tussen acht Academische Werkplaatsen en onderzoeksnetwerken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Met de bundeling van krachten kunnen de Academische Werkplaatsen beter bijdragen aan de uitdagingen waar de sector voor staat. Het Ben Sajet Centrum is als academische werkplaats i.o. lid van de associatie.

Wat doet de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen?
De eerste resultaten van de Associatie zijn zichtbaar. Het afgelopen jaar hebben de betrokken Academische Werkplaatsen de belangrijkste kennisvragen van zorgorganisaties over het Corona-virus en de gevolgen hiervan voor de zorg aan en de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking verzameld en beantwoord. De vragen en antwoorden staan zowel op de site van de Associatie van Academische Werkplaatsen als op het Kennisplein Gehandicaptensector. Ook heeft in januari 2020 een eerste Researchdag plaatsgevonden. Tijdens deze dag hebben meer dan 100 onderzoekers van de Academische Werkplaatsen kennis met elkaar gemaakt en is de basis gelegd om de krachten verder te bundelen. Er zijn inmiddels verschillende gezamenlijke onderzoeken gestart en in voorbereiding. Lees meer.

Wie participeren in de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen?
1. Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking – Tilburg University departement Tranzo
2. Academische Werkplaats ’s-Heeren Loo-VU – Vrije Universiteit Amsterdam
3. Academische Werkplaats Sterker op Eigen Benen – Radboud Universiteit Nijmegen
4. Academische Werkplaats GOUD – Erasmus UMC
5. Academische Werkplaats Bartiméus-VU – Vrije Universiteit Amsterdam
6. Academische Werkplaats EMB – Rijksuniversiteit Groningen
7. Landelijk Kenniscentrum LVB
8. Ben Sajet Centrum

Klik hier voor meer informatie over de Associatie.

Veelgezochte pagina’s