Leren, verbeteren en implementeren

Dit programma draagt bij aan verbetering van kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking door innovaties op het gebied van praktijkleren, en hoe dit helpt bij het binden, boeien en behouden van zorgverleners voor de langdurige zorg. Leren is een doorlopend proces, waarbij de implementatie en borging van goede zorgpraktijken cruciaal zijn.

Achtergrond

De zorg- en onderwijspartners van het Ben Sajet Centrum hebben de afgelopen jaren diverse innovatieve leerwerkpraktijken ontwikkeld en toegepast in de langdurige ouderenzorg in Amsterdam en omgeving. Bijvoorbeeld het ‘Gildeleren’, waarbij mbo-leerlingen leren en werken in het verpleeghuis, de ‘Leer- en InnovatieNetwerken’, waarbij wetenschappers, zorgprofessionals, en mbo- en hbo-docenten en studenten samen leren en verbeteren in zogenoemde ‘Fieldlabs’ en het project ‘Werken is leren, Leren is werken’, een project gericht op verbetering van het werk- en leerklimaat in zorgteams. In het project ‘Leren en Verbeteren in de verpleeghuiszorg’ hebben we onderzocht wat we kunnen leren van dergelijke experimenten met praktijkleren en hoe we de werkzame ingrediënten ervan succesvol kunnen opschalen. In 2022 is het programma ‘Leren, verbeteren en implementeren’ ontstaan als vervolg op het project ‘Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg’, waarbij we verbreden naar de ouderenzorg en de zorg voor mensen met verstandelijke beperking.

Doel

Het doel van het programma ‘Leren, verbeteren en implementeren’ is: samen met de betrokken partijen (zorg, onderwijs, onderzoek) werken aan het ontwikkelen, overdragen en in de praktijk brengen van nieuwe kennis, attitudes en vaardigheden. Dit onderzoeken we met studenten en zorgprofessionals met diverse achtergronden, maar ook met naasten en ‘nieuwe’ professionals zonder zorgachtergrond. Zo dragen we bij aan de continue ontwikkeling van (zorg)professionals, die op hun beurt bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van cliënten en hun naasten.

We richten ons in dit programma op twee thema’s:

  1. Interprofessioneel leren en werken

Interprofessioneel leren en werken gaat over samen leren en werken, denk aan: (a) professionals met en zonder zorgachtergrond, (b) professionals en niet-professionals (naasten, vrijwilligers), en (c) professionals en cliënten (d) professionals met diverse achtergronden en (e) zzp- en niet-zzp professionals. Ook zoeken we naar de juiste balans tussen zorgen voor en zorgen dat en de ethische en normatieve aspecten die hierbij een rol spelen.

‘Client: Ik vind dat er nog wel iets kan worden verbeterd in de contacten tussen de verschillende groepen verdeeld over de dag. Dat iedereen over en weer op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.’

(Uit: onderzoek ‘Het interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk; een coproductie van zorg en welzijn’, 2021)

  1. Een leven lang (hybride) leren

Hoe kunnen professionals in de ouderen en de gehandicaptenzorg op een positieve, stimulerende zich blijven ontwikkelen? Dat staat centraal in dit tweede thema. Wat werkt voor wie, wanneer, waar en waarom? Hoe blijven professionals gemotiveerd en behouden voor de langdurige zorg? Hoe kunnen nieuwe type mensen geïnteresseerd worden voor zorgverlening in de langdurige zorg en hoe werken zij samen met reguliere zorgprofessionals? Dergelijke vragen staan centraal in dit thema.

  • ‘Een verpleegkundige zegt: Ik geniet van de samenwerking met de blijmakers (professionals zonder zorgachtergrond). Ja, dat is echt niet overdreven. Waarom? Ik gun hun dit ook. Ik heb veel vertrouwen dat zij zich serieus opstellen en openstaan om dingen goed te leren in een snelle periode.’

(Uit: onderzoek ‘Blijmakers en gediplomeerden: op weg naar een gelukkig huwelijk?’, 2023)

Methode

In dit programma maken we gebruik van verschillende onderzoeksmethoden die gericht zijn op leren en verbeteren, kennisontwikkeling, en implementeren van innovaties. We werken voornamelijk met actieonderzoek, dat wil zeggen dat we al het onderzoek uitvoeren in samenwerking met zorg- en onderwijsprofessionals (in opleiding). We gebruiken daarbij een waarderende, positieve aanpak. Binnen dit programma experimenteren we met nieuwe onderzoeksmethoden en evalueren we deze met alle betrokkenen.

Contact

Vragen of ideeën over het programma Leren, verbeteren en implementeren? Neem contact op met programmaleider Petra Boersma.

Petra Boersma

Programmaleider Leren, verbeteren en implementeren

petra.boersma@bensajetcentrum.nl

Veelgezochte pagina’s