Actueel

Met Veerkracht Eenzaamheid te Lijf; aan de slag in de Aanpak Eenzaamheid

De gemeente Amsterdam heeft de Aanpak Eenzaamheid gelanceerd. Met de aanpak wil de gemeente een groot maatschappelijk probleem; eenzaamheid verminderen. Een belangrijke doelgroep in deze aanpak is ‘eenzame ouderen’. Voor de periode augustus-december 2017 heeft de gemeente opgeroepen om experimenten in te dienen voor de aanpak van eenzaamheid.

Het Ben Sajetcentrum heeft daarvoor het plan ‘Met Veerkracht Eenzaamheid te lijf’ ingediend. En dat is, samen met 37 andere experimenten, gehonoreerd door de gemeente. Dat betekent dat we in het najaar aan de slag kunnen.

Wat gaan we doen?

We gaan de kennis verzameld in het programma sociale veerkracht in de praktijk brengen. Vanaf 31 juli opent in Verpleeghuis de Poort van Amsta, een van de partners van het Ben Sajet Centrum, een ontmoetingscentrum. Het initiatief tot dit  ontmoetingscentrum komt voort uit de wens van de  bewoners van de Poort en de buurtbewoners van de Frederik Hendrik buurt. Er blijkt grote behoefte aan een plek om laagdrempelig samen te komen voor jong en oud. De buurt kenmerkt zich doordat er relatief veel ouderen en er komt veel (verborgen) armoede en eenzaamheid voor. Een huis van de wijk of buurtkamer is er niet in de Frederik Hendrikbuurt.

In het ontmoetingscentrum organiseren we, voor eenzame ouderen uit de buurt en eventueel  mantelzorgers, een cursus over ‘veerkracht’.

Veerkracht is het vermogen om bij confrontatie met een risico, voldoende en de juiste hulpbronnen te kunnen aanboren om tot een positieve uitkomst te komen. De veerkrachtbenadering richt zich op de driehoek; risico, hulpbron en positieve uitkomst. Dit biedt een basis voor een effectievere aanpak van eenzaamheid. Het risico is hier ‘eenzaamheid’. De positieve uitkomst en de hulpbronnen kunnen voor ieder individu verschillend zijn.

Deze training wordt ontwikkeld op basis van de wetenschappelijke inzichten die we vanuit het Ben Sajetcentrum verzamelen.  In deze cursus leren we deelnemers hun eigen veerkracht te ontdekken en/of stappen te zetten om die verder te ontwikkelen. Met behulp van de driehoek risico – hulpbron – positieve uitkomst maken we ouderen bewust van wat ze willen en wat ze kunnen, en welke hulpbron ze kunnen aanboren. Daarin verwerken we de wetenschappelijke kennis over factoren / hulpbronnen die effectief zijn gebleken op basis van onderzoek. Zo krijgt elke deelnemer inzicht en handvatten om zich te wapenen tegen eenzaamheid. Dat kan gaan om het beter benutten van bestaande mogelijkheden, of om ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden. Zo is deze cursus een algemeen aanbod met individuele uitkomst. Deze training is ook een manier om te onderzoeken of deze veerkrachtbenadering werkt op het individuele niveau. Daarom zal ook een evaluatie en monitoring aan de cursus plaatsvinden.

Met het organiseren van deze cursus bereiken we diverse doelen:

  • De deelnemers uit de buurt krijgen tools om hun veerkracht te vergroten en zo hun eenzaamheid te verminderen of te voorkomen.
  • De buurtbewoners kennen het nieuwe ontmoetingscentrum waar zij ook aan andere activiteiten kunnen gaan meedoen die bijdragen aan het versterken van het eigen netwerk (hulpbronnen).
  • Het thema veerkracht krijgt een praktische invulling waarbij we monitoren of deze aanpak inderdaad werkt in relatie tot vermindering of voorkoming eenzaamheid waarna deze ook in breder verband kan worden uitgerold,

Het experiment is een samenwerking van Amsta, VUmc, ROC van Amsterdam, HvA en GGD en wordt gecoördineerd vanuit het Ben Sajetcentrum.

Meer weten? Neem contact op met de programmamanager Jenneke van Pijpen info@bensajetcentrum.nl

Veelgezochte pagina’s