Actueel

Aankondiging werkplaats Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie onder thuiswonende ouderen met een migratieachtergrond

Datum: Maandag 16 mei 2022
Tijdstip: 14.30 – 16.00 uur
Locatie: Online (MS Teams)
Doelgroep: verpleegkundigen, casemanagers dementie, mantelzorgers en andere zorgverleners

Onbegrepen gedrag komt bij bijna alle mensen met dementie voor. Denk bijvoorbeeld aan (nachtelijke) onrust, (seksueel) ontremd gedrag, argwaan, agressie en apathie. Het begrijpen van dit gedrag is belangrijk om er goed mee om te kunnen gaan. Dit vraagt om goede samenwerking met mantelzorgers en personen met dementie. Zorgverleners vinden dit soms lastig bij cliënten met een migratieachtergrond. Hierbij worden verschillende redenen genoemd, zoals:

  • Er is sprake van een taalbarrière;
  • Er bestaan verschillende verwachtingen over (mantel)zorg;
  • De diagnose dementie wordt soms pas laat gesteld;
  • Dementie is niet altijd bekend bij mensen met een migratieachtergrond;
  • Er is geen goede informatie beschikbaar over dementie voor mensen met een migratieachtergrond;
  • Het is soms lastig om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de familie;
  • Zorgverleners ervaren handelingsverlegenheid of zelfs faalangst bij deze doelgroep;

Deze werksessie

We gaan met elkaar in gesprek over de nieuwe verpleegkundige methodiek OOG voor mensen met een migratieachtergrond en dementie. Deze methodiek helpt wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie bij het omgaan met onbegrepen gedrag bij cliënten met dementie en een migratieachtergrond. Sprekers bij deze bijeenkomst zijn onderzoekers van hogeschool Windesheim en InHolland. Vanuit het project ‘Op Weg’ ontwikkelen zij deze methodiek samen met o.a. verpleegkundigen en mantelzorgers, en proberen ze deze direct uit in de praktijk [https://www.windesheim.nl/onderzoek/lectoraten/goed-leven-met-dementie].

Tijdens de bijeenkomst leggen zij de methodiek voor en wisselen we van gedachten over het gebruik ervan in de dagelijkse zorgpraktijk. We gaan daarbij in kleine groepjes aan de slag. Alle aanwezigen kunnen zo hun ervaringen of expertise inbrengen. We maken gebruik van werkvormen waarbij het ook online goed mogelijk is om met elkaar in gesprek te gaan.

Veelgezochte pagina’s