Actueel

10 punten plan ouderen participatie Ben Sajetcentrum gepubliceerd

Het Ben Sajetcentrum  kan niet werken zonder de inbreng en actieve participatie van de mensen voor wie het doen; de Amsterdammers met een zorgvraag. Om deze inbreng en participatie van programma’s voor en met ouderen te bevorderen en te organiseren presenteren we een 10 punten plan ouderen participatie. Daar zijn we blij mee, want het geeft richting en duidelijkheid.

U kunt alle informatie vinden op onze speciale pagina over ouderenparticipatie, lees hier verder.

Vragen of opmerkingen? Meedoen? We horen het graag. Mail naar info@bensajetcentrum.nl

Veelgezochte pagina’s