Actueel

Baanbrekende vernieuwing in zorg & welzijn voor bewoners Amsterdam-Noord

De gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis en 13 zorg- en welzijnsaanbieders (samen verenigd in de Krijtmolenalliantie) hebben op 12 december de intentieverklaring “Beter Samen in Noord” ondertekend. Dit houdt in dat alle partijen de huidige structuren in zorg en welzijn zodanig willen verbeteren dat de zorg- en hulpvraag van de cliënt echt centraal komt te staan. Zij zijn bereid daar ‘domeinvrije’ afspraken over te maken als de individuele situatie daar om vraagt; ook wel ‘het bieden van zorgarrangementen’. Baanbrekend, omdat de huidige financieringsstructuur nog niet eerder toeliet de zorg rondom de burger op die manier te regelen.

“In gezamenlijkheid werken wij aan kwalitatieve zorg voor een kwetsbare groep mensen. Onze kracht ligt in het samenwerken en daarmee laten we zien dat deze aanpak voor de ‘Noorderling’ werkt. Ik kijk dan ook vol vertrouwen vooruit en hoop dat wij een voorbeeld zijn voor anderen”, aldus Coby van Berkum, voorzitter bestuurscommissie Amsterdam-Noord.

Anouk Mateijsen, regiomanager bij Zilveren Kruis: “Het initiatief voor Beter Samen in Noord is ontstaan vanuit de partijen zelf. Dat werkt het allerbeste als je iets wilt veranderen in de zorg. Het zorgt voor een enorme motivatie bij iedereen om echt samen te werken in het belang van de bewoners van Amsterdam- Noord.”

De praktijk
Een voorbeeld: een alleenstaande vrouw van 78 jaar met verschillende chronische klachten die diverse specialisten ziet. Ook krijgt ze nog thuiszorg. De diverse afspraken en bezoeken duizelen haar. Door deze nieuwe aanpak wordt haar zorgvraag gecombineerd aangepakt: hierdoor kunnen sommige behandelingen stoppen, en is de hulp die zij nodig heeft beter georganiseerd. Ook wordt mevrouw actief betrokken bij activiteiten in de buurt. Hierdoor voelt mevrouw zich ook weer beter. Een ander voorbeeld is het combineren van verschillende beweegprogramma’s zodat bewoners makkelijker doorstromen naar het reguliere sportaanbod in Amsterdam-Noord. Het uitgangspunt van de opzet is om drie gezondheidsdoelen te bereiken (“Triple Aim” in vakjargon), te weten toename van de positieve gezondheid, betere ervaren kwaliteit en beheersbare kosten, waarbij doelgroep specifiek gewerkt wordt.

Uit onderzoek blijkt dat bepaalde groepen in Amsterdam-Noord groter worden ten opzichte van de rest van Amsterdam. Zo neemt het aantal mensen met chronische meervoudige problematiek sterk toe evenals het risico op psychische aandoeningen en eenzaamheid. De prognoses tot 2030 laten zien dat de situatie in Amsterdam-Noord bij een onveranderde aanpak eerder verslechtert dan verbetert. Met “Beter Samen in Noord” onderschrijven de deelnemers actief bij te dragen aan en input te leveren voor een vernieuwend zorg- en welzijnsaanbod in een veranderend zorglandschap, met oog voor de lokale omstandigheden, problematiek en kansen. En met nadruk de eigen regie en zelfredzaamheid van de inwoners van Amsterdam-Noord te stimuleren.

HR20161212_119

Meer weten over het Programma Beter Samen in Noord? Saskia Schalkwijk via s.schalkwijk@sigra.nl, Susanne Smorenburg via ssmorenburg@bensajetcentrum.nl, www.betersameninnoord.nl

 

Veelgezochte pagina’s