Skip to: Onderzoek naar netwerkversterking

Ben Sajet Centrum website

Onderzoek naar netwerkversterking

Op 1 mei 2019 gingen twee nieuwe Ben Sajetprojecten van start. Ze gaan over netwerkversterking rond mensen met dementie. Het eerste project, ‘Beter Samen’, wordt  gefinancierd door ZonMw en richt zich op het bijeen brengen van een kring van familie, hulpverleners en kennissen rond mensen met dementie die thuis wonen. Het tweede project, ‘Samen Rijk’, is gefinancierd door FNO. Voor dit project worden mensen met dementie die 24-uurszorg ontvangen ondersteund bij het versterken van hun netwerk.

We achterhalen of netwerkversterking rond mensen met dementie ertoe leidt dat mensen met dementie en hun naasten meer steun van hun sociale omgeving ervaren. We doen dit door beproefde netwerkstrategieën uit de Jeugdzorg, VGZ en GGZ (Een Rijk Leven en SoNeStra) in te zetten in de begeleiding van families van mensen met dementie. Tijdens de projecten loopt een onderzoek naar de bevorderende en belemmerende elementen bij netwerkversterking rond mensen met dementie.

Wie zijn de onderzoekers?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA):

Dr. ir. M.H. (Rick) Kwekkeboom (HvA)
Afbeeldingsresultaat voor rick kwekkeboom

Drs. M.M. (Merel) van Schravendijk (HvA)

Drs. L.H. (Laura) Vermeulen (UvA)
https://www.uva.nl/binaries/_ht_1394718899199/content/documents/personalpages/v/e/l.h.vermeulen/profilepicture

Prof. dr. mr. B.A.M. (Anne-Mei) The (UvA)

Wie zijn de projectpartijen?

De projecten worden uitgevoerd in een samenwerking tussen het Ben Sajet Centrum, gemeente Amsterdam, Tao of Care, Stichting het Kandidatennetwerk, Odensehuis Amsterdam Zuid, Cordaan, Amsta en Hogeschool van Amsterdam.

  • Blijf op de hoogte!

  • Nieuwsbrieven

  • Back To Top