Actueel

Onderzoek naar netwerkbenaderingen

Op 1 mei 2019 gingen twee nieuwe Ben Sajetprojecten van start. Ze gaan over het werken vanuit netwerkbenaderingen rond mensen met dementie. Het eerste project, ‘Beter Samen’, wordt  gefinancierd door ZonMw (Memorabel en Deltaplan Dementie). Dit project richt zich op het bijeen brengen van een kring van familie, hulpverleners en kennissen rond mensen met dementie die thuis wonen. Het tweede project, ‘Samen Rijk’, is gefinancierd door FNO. In dit leertraject trekken mensen met dementie die 24-uurszorg ontvangen samen met hun hulpverleners, familie, vrienden en kennissen op in het vormgeven van een ‘rijker leven met dementie’.

We achterhalen of het werken vanuit netwerkbenaderingen rond mensen met dementie ertoe leidt dat mensen met dementie en hun naasten meer regie, levenskwaliteit en steun van hun sociale omgeving ervaren. We doen dit door in de begeleiding van mensen met dementie en hun families te werken vanuit beproefde netwerkstrategieën uit de Jeugdzorg, VGZ en GGZ. Tijdens de projecten loopt een onderzoek naar de bevorderende en belemmerende elementen bij het werken vanuit netwerkbenaderingen rond mensen met dementie.

Wie zijn de onderzoekers?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA):

Dr. ir. M.H. (Rick) Kwekkeboom (HvA)
Afbeeldingsresultaat voor rick kwekkeboom

Drs. M.M. (Merel) van Schravendijk (HvA)

Drs. L.H. (Laura) Vermeulen (UvA)
https://www.uva.nl/binaries/_ht_1394718899199/content/documents/personalpages/v/e/l.h.vermeulen/profilepicture

Prof. dr. mr. B.A.M. (Anne-Mei) The (UvA)

Wie zijn de projectpartijen?

De projecten worden uitgevoerd in een samenwerking tussen het Ben Sajet Centrum, gemeente Amsterdam, Tao of Care, Stichting het Kandidatennetwerk, Odensehuis Amsterdam Zuid, Cordaan, Amsta en Hogeschool van Amsterdam.

Veelgezochte pagina’s