Actueel

Start onderzoeksprogramma ‘Acute Ouderenzorg in Amsterdam’

Er is veel behoefte aan zorg waardoor kwetsbare ouderen minder snel in het ziekenhuis belanden en langer thuis kunnen blijven wonen. Hoe gaan we dat organiseren voor Amsterdamse ouderen? Wat zijn de prioriteiten en hoe onderbouwen we dit? Dat is het centrale thema van het onderzoeksprogramma ‘Acute Ouderenzorg in Amsterdam’. Hierin werken praktijk, onderzoek, onderwijs, gemeente, financiers en ouderen intensief samen.

Begin maart presenteerden Bianca Buurman (hoogleraar acute ouderenzorg Amsterdam UMC en voorzitter van het Ben Sajetprogramma kwetsbare ouderen) en Ronald Schmidt (lid raad van Bestuur Cordaan) de kaders van het onderzoeksprogramma tijdens een conferentie in Amsterdam. De urgentie en de noodzaak tot samenwerking werd heel duidelijk. Het programma werd dan ook unaniem positief ontvangen. Alle zorgbestuurders uit de stad waren aanwezig, evenals zorgprofessionals, ouderenvertegenwoordigers, Zilveren Kruis en de gemeente. Momenteel wordt gewerkt aan een convenant om het programma tijdens een nieuwe conferentie (ergens de komende maanden) af te trappen.

Het onderzoeksprogramma sluit aan bij het Ben Sajet project ‘Beter Oud in Amsterdam’, dat tussen 2016 en 2018 liep. Met dit project gaven we samen met een aantal Amsterdamse huisartsenpraktijken de ouderenzorg meer structuur en samenhang. Hieruit is een handreiking gekomen die de praktijk verder op weg helpt bij het verbeteren van de zorg voor ouderen.

Meer informatie? Neem contact op met Sabina Mak, programmacoördinator Kwetsbare Ouderen bij het Ben Sajet centrum. E: sabina@bensajetcentrum.nl

Veelgezochte pagina’s