Actueel

Start Beter Samen en Samen Rijk: strategieën voor meer sociale steun aan mensen met dementie

Afgelopen woensdag 1 mei gingen twee nieuwe Ben Sajetprojecten over samenwerking met het informele netwerk rond mensen met dementie van start. ‘Beter Samen’, wordt  gefinancierd door ZonMw en richt zich op het samenwerken met een kring van familie, hulpverleners en kennissen rond mensen met dementie die thuis wonen. ‘Samen Rijk’, is gefinancierd door FNO. Met hulp van deze beurs wordt gekeken hoe het leven van mensen met dementie die 24-uurszorg ontvangen sociaal rijker kan worden.

We achterhalen of samenwerken met het informele netwerk rond mensen met dementie ertoe leidt dat mensen met dementie en hun naasten meer steun van hun sociale omgeving ervaren. We doen dit door beproefde netwerkstrategieën uit de Jeugdzorg, VGZ en GGZ in te zetten in de begeleiding van families van mensen met dementie. Tijdens de projecten loopt een onderzoek naar wat ertoe leidt dat mensen met dementie meer steun van hun omgeving ervaren.

Wie zijn de projectpartijen?

De projecten worden uitgevoerd in een samenwerking tussen het Ben Sajet Centrum, gemeente Amsterdam, Tao of Care, Stichting het Kandidatennetwerk, Odensehuis Amsterdam Zuid, Cordaan, Amsta en Hogeschool van Amsterdam.


Vergadering van de projectgroep op 24 april 2019

Achtergrond bij de projecten

Na de diagnose willen veel mensen met dementie hun leven zo gewoon mogelijk voortzetten. Het liefst met steun van hun omgeving. Uit onderzoek blijkt dat dit niet altijd kan. Sommige mensen met dementie en hun naasten hebben het gevoel dat zij er alleen voor staan. Hun familie, vrienden, kennissen en hulpverleners willen er voor hen zijn, maar weten niet goed hoe. Er zijn verschillende netwerkstrategieën die daarbij kunnen helpen. Dit zijn strategieën die in de VGZ en GGZ worden gebruikt om mensen met een hulpvraag samen met anderen te laten verkennen op welke manier zij meer steun kunnen ervaren van hun sociale omgeving. Deze netwerkmethodieken worden in het dementieveld nog weinig gebruikt. In deze projecten onderzoeken we hoe thuiswonende mensen met dementie en hun naasten zich door de inzet van netwerkstrategieën beter gesteund kunnen voelen door hun omgeving. Dit gebeurt door samen met degene met dementie, zijn of haar familie, vrienden en hulpverleners in gesprek te gaan volgens twee beproefde werkwijzen.

Projectresultaten en samenwerking

Deze projecten resulteren in twee koffers met instrumenten voor samenwerking met het bredere sociale netwerk, en in een instructiefilmpje waarin ervaringen van deelnemers centraal staan. Voor de uitvoering van het project werken we samen met de Social Trials die professor Anne-Mei The in het land opzet en met het Odensehuis in Amsterdam Zuid. Dit betekent dat wat de onderzoekers in dit project leren, wordt gebruikt om nieuwe vormen van ondersteuning te ontwikkelen.

Meer weten? Neem contact op met projectleider l.h.vermeulen@uva.nl

Veelgezochte pagina’s