Actueel

Nieuw onderzoek ‘De crisis voor zijn’ gestart!

Steun thuis bij kwaliteit van leven in de grote stad

Het nieuwste onderzoek van het Ben Sajet Centrum ‘De crisis voor zijn’ is gestart. De onderzoekers leggen zich het komende jaar toe op het voorkomen en ontstaan van crisissituaties bij kwetsbare ouderen, bijvoorbeeld mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. Een belangrijk te beantwoorden vraag daarbij is hoe deze crisissituaties voorkomen kunnen worden zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen met behoud van kwaliteit van leven. Dit beperkt mogelijk onnodig leed en (zorg)kosten. Wie zijn deze onderzoekers en welke ambities hebben ze?

Sanne Boersma: ‘Hoe verhouden verhalen over crisis en vertrouwen zich tot de structurele zorg?’
´De werkwijze van het Ben Sajet Centrum, het verweven van onderzoek met de zorgpraktijk en opleidingen spreekt me erg aan en ik hoop hierin veel te leren. Mijn ambitie is om de verhalen van cliënten en hun naasten over crisis en (het ontbreken van) vertrouwen, de perspectieven van zorgprofessionals en structurele actoren als standaarden en normen van zorgorganisaties samen te brengen om de veerkracht van het systeem te vergroten.’

Ludo Glimmerveen: ‘Hoe kom je erachter waar iemand echt mee geholpen is?’
‘In het onderzoek in de zorg dient steeds dezelfde vraag zich aan: wat is er nodig om ‘de zorg’ dat te laten doen wat van betekenis is voor de mensen om wie het draait? Hoe kom je erachter waar iemand echt mee geholpen is en hoe krijg je dat vervolgens samen georganiseerd? Ik hoop met het Ben Sajetcentrum tot inzichten te komen die helpen om deze puzzel weer wat verder te leggen.’

Hannah Leyerzapf: ‘Hoe speelt diversiteit een rol in het voorkomen en ontstaan van crisissituaties thuis?’
‘Op welke manier speelt diversiteit een rol in het voorkomen en ontstaan van crisissituaties thuis? Mijn interesse gaat onder andere uit naar normalisering, witheid en reflexiviteit in relatie tot professionaliteit. Dat betekent dat ik uit mijn comfortzone probeer te stappen door met anderen samen te werken in het leren zien van dominante normen en het leren spreken over achterliggende sociale hiërarchieën om ongelijkheid tegen te gaan. Ik kijk er naar uit om bij het Ben Sajet Centrum nieuwe vragen te stellen en nieuwe vragen te leren.’

Meer informatie? Ga naar de projectpagina van het onderzoek of neem contact op met Sanne Boersma: sanne@bensajetcenrum.nl

 

Veelgezochte pagina’s