Actueel

Toekomstige huisvesting ouderen: Ben Sajet Centrum heeft belangrijke rol

Binnen vijf jaar moeten er in Amsterdam 2000 nieuwe woningen voor ouderen bijkomen. Het gaat om geclusterd wonen, een woonvorm waarin 55-plussers hun eigen appartement hebben, zonodig met zorg aan huis. De gemeente Amsterdam, woningcorporaties, ontwikkelaars, investeerders, beleggers, zorgpartijen en betrokken woongemeenschappen slaan de handen inéén. Dit is hard nodig nu door overheidsbeleid mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.

Het Ben Sajet Centrum (Eelco Damen en Monique Kremer) heeft een sterke impuls gegeven aan de totstandkoming van dit meerjarenprogramma voor huisvesting van ouderen. Eelco Damen neemt namens het Ben Sajet Centrum deel aan de stuurgroep die de realisatie gaat aanjagen. Lees het artikel in het Parool en lees hier de intentieverklaring.

Voor meer informatie, neem contact op met kwartiermaker Clementine Mol, E: clementine@bensajetcentrum.nl of ga naar de webpagina van ons programma ‘Zorgvriendelijke Stad’.

Veelgezochte pagina’s