Actueel

Buurtziekenhuis: leren van de Britten

BradfordHet aantal ouderen dat zich meldt bij de Spoedeisende Hulp (SEH) stijgt gestaag. Het doorplaatsen van deze kwetsbare patiënten is vaak lastig. Eenderde blijft in het ziekenhuis, terwijl het maar helemaal de vraag is of dat wel de goede plek is. Ziekenhuisopname blijkt namelijk aardig risicovol. Vijf tot 15 procent wordt binnen dertig dagen opnieuw opgenomen, en 15 tot 30 procent ervaart een achteruitgang in de ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen).

Om het doorplaatsen in de regio Amsterdam Zuid Oost te verbeteren, wordt er een buurtziekenhuis opgezet in Eben Haëzer. Het buurtziekenhuis wordt samen met Cordaan, Ben Sajet Centrum, AMC en de GAZO gerealiseerd.

Om inspiratie op te doen voor het buurtziekenhuis concept zijn de deelnemende organisaties op bezoek gegaan bij de acute zorg in Engeland. Hier zijn verschillende afdelingen binnen en buiten het ziekenhuis bezocht in de NHS Bradford regio. Één van de bezoeken was aan het Virtual Ward Team (dit team is binnen twee uur beschikbaar). Verpleegkundigen voeren hier de coördinatie tussen ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen. Wij waren erg onder de indruk van de manier waarop ze dat in Engeland hebben georganiseerd.

De Britten hebben de kartrekker van het buurtziekenhuis project Bianca Buurman ook geïnspireerd bij de transmurale zorgbrug. Dit concept voor patiënten wordt inmiddels in meer dan 30 Nederlandse ziekenhuizen toegepast waaronder bij Cordaan. De aanpak omvat goede geriatrische zorg tijdens de opname, een ‘warme’ overdracht aan de wijkverpleegkundige in het ziekenhuis en begeleiding na ontslag. Dat leidt tot een daling van de sterfte met 25 procent, minder medicatiefouten en lagere kosten.

Nog een stap verder gaat het buurtziekenhuis dat Cordaan en Ben Sajet Centrum samen met het AMC en de GAZO voorbereidt. Het is een goed voorbeeld van hoe we de zorg in de keten in de toekomst nog beter op elkaar kunnen laten aansluiten.

Voor vragen kun je contact opnemen met Susanne Smorenburg (ssmorenburg@cordaan.nl).

Veelgezochte pagina’s