Mensen met een verstandelijke beperking

Het programma gaat over de kansen en uitdagingen van mensen met beperkingen binnen de stedelijke context van de regio Amsterdam. Daarnaast kijken we naar hoe de samenwerking tussen formele en informele organisaties en tussen hulpverleners en naasten kan verbeteren.

Achtergrond van het programma

Mensen met een beperking hebben verschillende talenten, uitdagingen en ondersteuningsbehoeften. Dit zien we ook terug in het pallet van contacten en ondersteuningsvormen van organisaties die bij het Ben Sajet Centrum zijn aangesloten. Bijzonder daarbij is de context van de grote stad. Door haar schaalgrootte biedt de regio Amsterdam veel mogelijkheden. Het zorgaanbod is divers en toegesneden op individuele cliëntvragen. Maar de grootstedelijke context levert ook uitdagingen op: de stad is druk van bedrijvigheid en entertainmentactiviteiten. Ook is de samenleving in de grote stad superdivers qua sociaaleconomische status, cultuur, etniciteit, taal en maatschappelijke betrokkenheid. [pv1] Bij het bieden van passende zorg en ondersteuning zijn al deze aspecten van belang.

De vraag is hoe we nu en in de toekomst kwalitatief goede zorg blijven leveren.

De zorg van nu en van de toekomst zal zich steeds meer moeten bezighouden met de vraag hoe we kwalitatief goede zorg blijven leveren en deze ook in de toekomst houdbaar weten te houden.

Samen doen!

Mensen met een beperking worden ondersteund door familieleden, mensen uit hun netwerk en door professionals met allerlei kwalificaties en deskundigheden. Samen vormen zij een complex netwerk waarin leven, leren en ontwikkeling centraal staat.

Doel

We zetten ons in voor de best mogelijke zorg nu en in de toekomst. Daarbij houden we rekening met bestaande uitdagingen in de zorg, zoals de krimpende arbeidsmarkt, toenemende complexe zorgvragen en de druk op financiën. Het doel van ons programma is om de kwaliteit van leven van mensen met beperkingen te verbeteren.

Methode

We halen op verschillende zorglocaties kennis op met ons onderzoek en vertalen dit naar de dagelijkse praktijk van zorg, ondersteuning en opleiding in de gehandicaptenzorg. De projecten binnen ons programma hebben altijd te maken met  de thema’s:

* Diversiteit

* Complexiteit

* De (grootstedelijke) context

* Samenwerken met andere organisaties

Resultaat

De resultaten van ons onderzoek moeten:

  1. de huidige zorg en ondersteuning (waar nodig) verbeteren;
  2. de kennis en vaardigheden van (toekomstige) professionals, naasten en mantelzorgers verbeteren;
  3. stimuleren dat kennis in de praktijk gebruikt wordt.

Contact

Vragen of ideeën over het programma Mensen met een verstandelijke beperking? Neem contact op met programmaleider Hille Voss of onderzoeker Myrte van Langen.

 

Hille Voss

Programmaleider Mensen met een verstandelijke beperking

hille.voss@bensajetcentrum.nl

Veelgezochte pagina’s