Actueel

Mooie opbrengsten zichtbaar in slotverklaring ‘Leergang Dementiezorg: Ontmoet de expert’

Slotverklaring leergang Dementiezorg ‘Ontmoet de Expert’

Tussen september en december 2016 heeft de leergang ‘dementiezorg; Ontmoet de Expert’ van het Ben Sajetcentrum plaats gevonden. Wetenschappelijke experts deelden hun kennis met diverse mensen uit de praktijk.

Met deze thema’s werd kennis en zeker ook inspiratie gedeeld.
• Dementie en informele zorg.
• Persoonlijke dementiezorg in de thuissituatie; psychologische en technische ondersteuning
• De sociale benadering van dementie(zorg)
• Dementiezorg in de multiculturele stad
• Van inspiratie naar realisatie: implementeren kun je leren

De groep was divers: van casemanager tot docent aan hogeschool, van projectmedewerker respijtzorg tot begeleider oudere verstandelijk gehandicapten.
Met deze diverse groep is de verbinding tussen wetenschap en praktijk volop aan de orde geweest. Wat heeft geleid tot goede plannen in vernieuwing van het eigen werk, direct of indirect voor de zorg voor mensen met dementie en hun naasten.

In deze slotverklaring de concrete voornemen van de deelnemers om de kennis in de praktijk te brengen.
• Een workshop voor alle opleiders in Cordaan om de kennis over ‘samenwerking en inzet informele zorg’ over te dragen
• In de onderzoeksagenda van de Hogeschool van Amsterdam voornemens voor onderzoek naar vraagstukken rond dementie nog explicieter opnemen;. Daarbij de inzet dat de ondersteuning van mensen met dementie er meer is dan ‘zorg’; dat ondersteuning vanuit meerdere perspectieven (sociaal, praktisch, technologisch) leidt tot meer vitaliteit en levenslust. Daarin ook aandacht vragen voor de positieve kanten van mantelzorg.
• Met Dementiewinkel.nl bijdragen aan levensgeluk en een stimulerende leefomgeving door een tool te ontwikkelen die voor een persoon met dementie en haar/zijn omgeving ‘op maat’ oplossingen aandraagt voor de welzijnswensen en problemen die zij in het dagelijks leven ervaren.
• Een middag met verwanten organiseren om ze meer te betrekken bij de zorg en samen met hen meer inzet op levensboeken en het hele levensverhaal van de cliënt.
• Een artikel in de Markant nieuwsbrief over de opgedane kennis.
• Een website voor de vrijwilligers met meer en praktische informatie en kennis over dementie.
• Een trainingsmodule voor vrijwilligers over –omgaan met – dementie
• Meer aandacht voor de ‘sociale informatie’ in de warme overdracht naar intramurale collega’s en al in een vroeg stadium aan deze ‘sociale informatie’ werken.

Een mooie oogst van de kennis-deling waar het Ben Sajetcentrum blij mee is. Want het gaat erom dat kennisdeling leidt tot nieuwe activiteiten waarmee de zorg wordt vernieuwd en de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving verbetert.

Amsterdam, december 2016

Veelgezochte pagina’s