Actueel

Hoe zet je in op vertrouwen bij het organiseren van de zorg?

In het project ‘Vertrouwde Zorg’ onderzoeken we de rol van vertrouwen bij verschillen in het zorggebruik onder Amsterdamse ouderen met diverse achtergronden. Maar welke verschillen in zorggebruik zien we eigenlijk? En wat doen zorgmedewerkers, teams en organisaties om de ruimte te maken waarbinnen ze aan vertrouwen kunnen werken? Op 16 mei gingen onderzoekers Hanna Carlsson, Ludo Glimmerveen en Monique Kremer met experts uit de praktijk en andere geïnteresseerden in gesprek over de eerste bevindingen.

Tijdens de bijeenkomst gaf Ludo Glimmerveen een eerste inzicht in de verschillende mate waarin oudere Amsterdammers gebruik maken van huishoudelijke hulp of andere Wmo-ondersteuning in de thuissituatie. Hierover publiceren we binnenkort met de Gemeente Amsterdam (afdeling Onderzoek en Statistiek) een factsheet, maar tijdens de bijeenkomst kon Ludo alvast de eerste bevindingen toelichten. Zo werd duidelijk dat ouderen met een laag inkomen aanzienlijk vaker gebruik maken van ondersteuning, ook wanneer je rekening houdt met het feit dat zij gemiddeld een slechtere (ervaren) gezondheid hebben dan mensen met een hoger inkomen. Ouderen met een migratieachtergrond maken gemiddeld daarentegen aanzienlijk minder vaak gebruik van het Wmo-aanbod dan ouderen zonder migratieachtergrond, in ieder geval wanneer rekening houdt met hun gemiddeld slechtere (ervaren) gezondheid en lagere inkomen. Op deze slides vind je meer details van deze voorlopige bevindingen.

Vervolgens gingen we in gesprek met drie experts uit de praktijk: Eljhonai Landus (Akwaaba Zorg), Renate Kaatee (De Hofdames) en Fenne Verhoeven (Cordaan). Hun organisaties lijken er vanuit verschillende zorgdomeinen in te slagen om vertrouwen te creëren bij ouderen die niet altijd vanzelfsprekend gebruik maken van het ‘reguliere’ zorgaanbod. Ondanks de aanzienlijke verschillen tussen hun organisaties, herkenden zij veel van zowel elkaars uitdagingen als strategieën om – ondanks alle schotten in het zorgsysteem – toch aansluiting te vinden met de uiteenlopende situaties van hun cliënten.

Tot slot vertelde Hanna Carlsson meer over de bevindingen van haar veldwerk bij twee aanbieders die er ook in lijken te slagen om het vertrouwen te winnen van diverse groepen oudere cliënten. Hanna liet zien hoe professionals en hun collega’s flexibel weten om te springen met de grenzen aan hun rol, zonder deze grenzen te verliezen. Deze manier van werken vraagt wel om uitvoerige onderlinge afstemming en wederzijdse steun binnen zorgteams en de verdere organisatie – zaken die niet overal vanzelfsprekend zijn. Kijk hier voor de slides van Hanna’s presentatie.

Het project ‘Vertrouwde Zorg’ is een samenwerking tussen o.a. het Ben Sajet Centrum, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, ROC van Amsterdam en Gemeente Amsterdam. Het project wordt ondersteund door het Kenniscentrum Ongelijkheid. In het najaar van 2023 wordt een tweede bijeenkomst georganiseerd vanuit het project. Houdt daarvoor onze nieuwsbrief en website in de gaten!

Veelgezochte pagina’s