Actueel

Ben Sajet Centrum heeft belangrijke rol in toekomstige huisvesting ouderen 

Het Ben Sajet Centrum (Eelco Damen en Monique Kremer) heeft een sterke impuls gegeven aan de totstandkoming van een meerjarenprogramma voor huisvesting van ouderen. Binnen vijf jaar moeten er in Amsterdam 2000 nieuwe woningen voor ouderen bijkomen. Het gaat om zogeheten clusterwoningen – complexen waarin 55-plussers hun eigen appartement hebben. De gemeente Amsterdam, woningcorporaties, ontwikkelaars, investeerders, beleggers, zorgpartijen en betrokken woongemeenschappen slaan de handen inéén. Dit is hard nodig nu door overheidsbeleid mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Eelco Damen neemt namens het Ben Sajet Centrum deel aan de stuurgroep die de realisatie gaat aanjagen.

Lees het artikel in het Parool.
Lees hier de Intentieverklaring Geclusterd Wonen voor Ouderen in Amsterdam.

Veelgezochte pagina’s