Actueel

Nieuwe hybride leervorm bij Amsta en Zonnehuisgroep

Innovatief leren in de ouderenzorg
Op de revalidatieafdelingen van Zonnehuisgroep Amstelland en Amsta, locatie de Poort worden sinds 1 februari verpleegkundigen opgeleid binnen een zogenaamd ‘leer- en innovatienetwerk’ (LIN). Studenten en medewerkers leren van elkaar en werken samen aan het verbeteren van de zorg. Dit LIN is voortgekomen uit het project Leren en Verbeteren in de Ouderenzorg en is een aanvulling op de leer- en innovatienetwerken die we in de regio al kennen.

Studenten en medewerkers leren en verbeteren samen
Het nieuwe Leer- en innovatienetwerk houdt in dat de GRZ herstelafdeling een leerafdeling wordt waarbij niet alleen hbo- en mbo-verpleegkundigen worden opgeleid, maar waar het leren en verbeteren gebeurt met alle zorgmedewerkers én behandelaren. Onder begeleiding van docenten/onderzoekers van ROC Top en Hogeschool Inholland werken studenten, zorgmedewerkers én behandelaren samen. Het doel is dat niet alleen studenten hier veel van leren, maar dat iedereen op de afdeling leert en gezamenlijk werkt aan verbetering van de kwaliteit van zorg.

Binnen het Ben Sajet Centrum werken we hard aan innovatief opleiden
Deze initiatieven zijn voortgekomen uit het project Leren en Verbeteren in de ouderenzorg (gesubsidieerd door ZonMw). In dit project werken alle zorginstellingen die zijn aangesloten bij het Ben Sajet Centrum, de ROC’s én Hogeschool Inholland intensief samen om de zorgprofessionals van de toekomst nog beter op te leiden middels hybride leervormen.

Gluren bij de buren: leren van en met elkaar
Onderdeel van het traject is ook dat de verschillende zorgteams gaan ‘gluren bij de buren’: bij elkaar op bezoek gaan en van elkaars initiatieven leren. Waar mogelijk worden cliënten van de herstelafdelingen en hun naasten uitgenodigd. Tussen instellingen onderling worden kennis en ervaring gedeeld. Met dit doel organiseren we ‘Leerlabs in de Stad’ waarbij opleidingsadviseurs en managers een leernetwerk vormen. De eerste bijeenkomst van een leerlab is op dinsdag 18 mei. Uitnodigingen en programma volgen. Aanmelden kan alvast via Rose Doolan, email: Rose@bensajetcentrum.nl.

Meer weten? Stel je vragen aan Karin Bosch, projectleider Leren en Verbeteren, email: Karin@bensajetcentrum.nl.

Veelgezochte pagina’s