Actueel

Impact coronamaatregelen op kwetsbare groepen groot

Het ontbreken van sociaal verkeer leidt bij kwetsbare groepen tot een verminderde kwaliteit van leven en tot gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Dit blijkt uit onderzoek van Nederlandse kennisinstellingen en maatschappelijke partners, waaronder het Ben Sajet Centrum. Ruimere beleidsdoelen en een lokale aanpak bieden oplossingen.

Welke groepen staan centraal in het onderzoek?
Het project Coronatijden richt zich op ouderen, thuis en in het verpleeghuis; mensen met psychiatrische problemen; mensen met licht verstandelijke beperkingen; dak- en thuislozen; gezinnen met jonge kinderen; gezinnen waar huiselijk geweld aan de orde is, en begeleiders en mantelzorgers.

De eerste resultaten zijn gebaseerd op interviews met hulpverleners, cliënten en familieleden, een peiling en gesprekken via het panel ‘psychisch gezien’ en digitale observaties van casusbesprekingen door professionals. Voor de tussentijdse resultaten zijn er 111 mensen geïnterviewd en is er een vragenlijst afgenomen onder 921 familieleden en 533 zorgmedewerkers in verpleeghuizen.

Projectfinancier en partners
Het project is gefinancierd door ZonMW en is een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam (coördinator van het project), MEE NL, VU Universiteit Amsterdam, Trimbos Instituut, Ben Sajetcentrum, Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen en de Hogeschool van Amsterdam. Elke partner is verantwoordelijk voor een van de deelprojecten in het onderzoek met focus op een specifieke doelgroep. Het Ben Sajetcentrum doet in dit kader onderzoek naar de  impact van sociale isolatie op kwetsbare ouderen en mantelzorgers.

Rapportages deelonderzoeken
De rapportages van de deelonderzoeken zijn te lezen op de website van Coronatijden.

In de media
Lees het artikel in het Parool van 29 mei 2020 hierover.

Meer informatie
Voor meer informatie, neem contact op met Natashe Lemos Dekker, E: natashe@bensajetcentrum.nl of UvA perswoordvoerder Annelies van Dijk, T: 0615357307, E: a.vandijk@uva.nl

Veelgezochte pagina’s