Actueel

Gezocht: onderwijsinnovaties langdurige ouderenzorg

Heb jij, of weet je van, een onderwijsinnovatie in de langdurige ouderenzorg? Het Ben Sajet Centrum gaat de best practices van deze onderwijsinnovaties helpen verbeteren en opschalen. Daar kun jij aan meedoen! Voor de eerste fase van dit project zijn we namelijk op zoek naar inspirerende voorbeelden uit de (Amsterdamse) langdurige ouderenzorg.

Het gaat om onderwijsinnovaties die het lerend vermogen van zorgprofessionals, leerlingen en/of stagiaires vergroten en praktijk, onderwijs en zo mogelijk onderzoek bij elkaar brengen. We verzamelen deze onderwijsinnovaties en maken een selectie voor het project. Zit je daarbij, dan krijg je begeleiding om de onderwijsinnovatie waar mogelijk verder te verbeteren en ook op andere plekken te realiseren.

Meer weten?
Neem contact op met karin@bensajetcentrum.nl

Veelgezochte pagina’s