Skip to: Ben Sajet Centrum presenteert: Symposium Leven en zorgen in de grote stad

Ben Sajet Centrum website

 • Hoe kan professionele zorg beter aansluiten bij mensen in de superdiverse samenleving? Wanneer: Dinsdag 30 november 2021, 14.00 – 16.30 uur Waar: Pakhuis de Zwijger (Piet Heinkade 179, Amsterdam) én online via livecast Niet iedereen krijgt thuis altijd de zorg die bij hem past, zeker niet in een superdiverse stad als Amsterdam. Met als mogelijke […]

 • De eindsprint van het onderzoek ‘Aansluiten & Stimuleren’ is ingezet. Na een jaar stil te hebben gelegen vanwege de coronacrisis, zijn we in maart weer gestart met het bezoeken van begeleiders en cliënten om interacties te filmen. Inmiddels zijn er alweer 17 bezoeken afgelegd en staan er nog eens 22 ingepland binnen Ons Tweede Thuis, […]

 • Hoe kunnen ouderen langer en prettiger zelfstandig thuis wonen in uw regio? In samenwerking met onder andere ‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’, organiseren de Regionale Ouderen Delegatie Beter Oud Amsterdam e.o. en bouwkundig arts, onderzoeker Clementine Mol van het Ben Sajet Centrum een online regiotour voor de regio’s Noord-Holland en Flevoland. Tijdens deze regiotour […]

 • Mentaliseren is de eigen gedachten en gevoelens en de gedachten en gevoelens van anderen begrijpen. Mentaliseren kan best lastig zijn. Bovendien kan het stress opleveren als dit moeilijk gaat. Daarom is het belangrijk deze vaardigheden te verbeteren. Samen met ervaringsdeskundigen is daarom de serious game ‘Jij & Ik’ ontwikkeld. Het computerspel kan iemand helpen om […]

 • We kijken terug op twee geslaagde webinars (22 februari en 1 maart) over het rapport ‘Ouderen langer thuis! Maar hoe dan?’ van Clementine Mol. Beide webinars werden druk bezocht. De groep deelnemers was heel divers: zorg- en welzijnsprofessionals, onderzoekers, (concept)ontwikkelaars, een architect, woningcorporaties, bestuurders, investeerders, een zorgverzekeraar, ouderenvertegenwoordigers, studenten en de Gemeente Amsterdam sloten allemaal aan. Dit geeft aan hoe […]

 • Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen met dementie en hun naasten samen hun koers bepalen in een leven met dementie? Die vraag stellen professionals van Cordaan, Amsta, Tao of Care, ervaringsdeskundigen van het Ben Sajet Centrum en onderzoekers van de HvA en UvA zich in het onderzoek ‘Beter Samen’. Binnen Beter Samen verzamelen zij […]

 • Minke Rol is voor haar master Medische Antropologie aan de UvA begonnen met een onderzoek naar dementie en onbegrepen gedrag. Zij gaat samenwerken met zorginstelling Amsta. Hieronder introduceert zij haar onderzoek. ‘Voor mijn studie Medische Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam ga ik onderzoek doen naar probleemgedrag van mensen met dementie. Via het Ben Sajet […]

 • Corona heeft de stadswijk weer op de kaart gezet. Dat hadden Radboud Engbersen en Monique Kremer niet voorzien toen ze in de winter van 2018 voor het eerst op verkenning gingen naar de vele nieuwe gedaanten van de stad. Wel was toen al duidelijk dat de stad weer ‘hot’ was. Er werden en worden veel eigenschappen aan […]

 • In het tijdschrift Zorgvisie verscheen een artikel gewijd aan het rapport ‘Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan?’ van Clementine Mol. Het Ben Sajet Centrum publiceerde dit rapport begin dit jaar. Het vraagstuk rondom wonen, zorg en welzijn voor ouderen is zeer actueel. Professionals uit verschillende domeinen hebben behoefte aan kennis over dit thema. De […]

 • In januari 2021 is de samenwerking tussen acht Academische Werkplaatsen en onderzoeksnetwerken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Met de bundeling van krachten kunnen de Academische Werkplaatsen beter bijdragen aan de uitdagingen waar de sector voor staat. Het Ben Sajet Centrum is als academische werkplaats i.o. lid van […]

 • Innovatief leren in de ouderenzorg Op de revalidatieafdelingen van Zonnehuisgroep Amstelland en Amsta, locatie de Poort worden sinds 1 februari verpleegkundigen opgeleid binnen een zogenaamd ‘leer- en innovatienetwerk’ (LIN). Studenten en medewerkers leren van elkaar en werken samen aan het verbeteren van de zorg. Dit LIN is voortgekomen uit het project Leren en Verbeteren in de […]

 • Het Ben Sajet Centrum schreef voor het RIVM een rapport over de impact van de coronamaatregelen voor zelfstandig wonende ouderen. Het rapport zal gebruikt worden als advies bij het ontwikkelen van toekomstig beleid rondom de gezondheid van zelfstandig wonende ouderen. Het rapport bevat een selectie van de resultaten uit het onderzoek De impact van de […]

 • Mensen worden steeds ouder en steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Dit vraagt om nieuwe vormen van zorg, wonen en welzijn voor ouderen. In het rapport Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan? biedt Clementine Mol handvatten voor het realiseren van optimale woon(zorg)omgevingen voor ouderen. De huidige nadruk op het medisch-curatieve systeem sluit onvoldoende aan […]

 • Het Amsterdam Center for Health Communication organiseert op vrijdag 15 januari 2021 een symposium met als thema Communicatie met sociaal kwetsbare groepen tijdens Covid 19. Tijdens de coronapandemie hebben sociaal kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met een beperking of psychiatrische problemen en kwetsbare gezinnen het niet makkelijk gehad. Veel mensen moesten schipperen tussen het voorkomen van besmetting […]

 • Nadat haar man Eric op jonge leeftijd de diagnose Alzheimer kreeg, bouwde Patricia Zebeda een helpend netwerk om hen heen. Dit hielp hem én haar om overeind te blijven. Patricia wil met haar verhaal laten zien wat ervoor nodig is om zo’n netwerk te vormen. ‘Je moet mensen helpen om  te helpen.’ ‘Twee keer per […]

 • Het project Leren en verbeteren in de Verpleeghuiszorg heeft tot doel mooie nieuwe leervormen te bedenken en bestaande initiatieven te verbeteren. Nadat het project door Corona even stil heeft gelegen, heeft het een vliegende doorstart gemaakt. De methodiek van de leerlabs met een drievoudige doelstelling (van elkaar leren, samen beter worden en nieuw initiatief ontwikkelen) […]

Back To Top