Auteur: Marjan

 • Verslag werkplaats Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie onder thuiswonende ouderen met een migratieachtergrond

  Verslag werkplaats Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie onder thuiswonende ouderen met een migratieachtergrond

  Op 16 mei organiseerden wij in samenwerking met Hogeschool Windesheim en Hogeschool InHolland deze werkplaats. Een acute familiecrisis vormde de casus voor de deelnemers waaraan zij hun inzichten en ervaringen konden toetsen. Voordat de casus aan bod kwam hadden Serena van de Kraaij en Geraldine Visser, onderzoekers van InHolland en hogeschool Windesheim en InHolland de…

 • Aankondiging werkplaats Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie onder thuiswonende ouderen met een migratieachtergrond

  Datum: Maandag 16 mei 2022 Tijdstip: 14.30 – 16.00 uur Locatie: Online (MS Teams) Doelgroep: verpleegkundigen, casemanagers dementie, mantelzorgers en andere zorgverleners Onbegrepen gedrag komt bij bijna alle mensen met dementie voor. Denk bijvoorbeeld aan (nachtelijke) onrust, (seksueel) ontremd gedrag, argwaan, agressie en apathie. Het begrijpen van dit gedrag is belangrijk om er goed mee…

 • Presentatie magazine tijdens symposium ‘Leven en Zorgen in de Grote Stad’

  Presentatie magazine tijdens symposium ‘Leven en Zorgen in de Grote Stad’

  Op 18 maart is in Pakhuis de Zwijger het magazine ‘Leven en zorgen in de grote stad’ gepresenteerd, een bijzondere uitgave van het Ben Sajet Centrum. Het magazine staat vol verhalen uit de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: hoe kunnen deze beter aansluiten bij het dagelijks leven thuis in de…

 • Uitnodiging slotconferentie ‘Ik wil ook gewoon een normaal leven’

  Het Ben Sajet Centrum organiseert in samenwerking met Movisie de slotconferentie ‘Ik wil ook gewoon een normaal leven’. Mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) hebben verlangens als iedereen: ze willen meetellen en ze willen ‘huisje, boompje, beestje’. Vaak krijgen ze dat niet voor elkaar. Totale inclusie is misschien een illusie, maar meedoen kan echt…

 • Kenniswerkplaats ‘Tussen drie muren: Jongvolwassen met een licht verstandelijke beperking aan het werk!’

  Samen met zorgorganisatie Middin organiseren we op 8 maart een werkplaatsbijeenkomst over jongvolwassenen met een licht verstandelijk beperking en (betaald) werk. Samen met jobcoaches, werkgevers, begeleiders en andere geïnteresseerden gaan we in gesprek over vragen als: Wat is er nodig om de muren waartussen jongvolwassenen zitten ingeklemd te doorbreken? En wat vraagt dat op de…

 • Symposium ‘Leven en zorgen in de grote stad’ uitgesteld

  Tot onze spijt hebben we moeten besluiten om het symposium ‘Leven en zorgen in de grote stad’ – gepland voor 30 november in Pakhuis de Zwijger – uit te stellen. Gezien de huidige staat van de coronapandemie leek het ons niet meer verantwoord om elkaar op locatie te treffen. Omdat we er veel waarde aan…

 • Ben Sajet Centrum presenteert: Symposium Leven en zorgen in de grote stad

  Hoe kan professionele zorg beter aansluiten bij mensen in de superdiverse samenleving? Wanneer: Dinsdag 30 november 2021, 14.00 – 16.30 uur Waar: Pakhuis de Zwijger (Piet Heinkade 179, Amsterdam) én online via livecast Niet iedereen krijgt thuis altijd de zorg die bij hem past, zeker niet in een superdiverse stad als Amsterdam. Met als mogelijke…

 • Eindsprint onderzoek Aansluiten & Stimuleren

  De eindsprint van het onderzoek ‘Aansluiten & Stimuleren’ is ingezet. Na een jaar stil te hebben gelegen vanwege de coronacrisis, zijn we in maart weer gestart met het bezoeken van begeleiders en cliënten om interacties te filmen. Inmiddels zijn er alweer 17 bezoeken afgelegd en staan er nog eens 22 ingepland binnen Ons Tweede Thuis,…

 • Regiotour Noord-Holland en Flevoland

  Hoe kunnen ouderen langer en prettiger zelfstandig thuis wonen in uw regio? In samenwerking met onder andere ‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’, organiseren de Regionale Ouderen Delegatie Beter Oud Amsterdam e.o. en bouwkundig arts, onderzoeker Clementine Mol van het Ben Sajet Centrum een online regiotour voor de regio’s Noord-Holland en Flevoland. Tijdens deze regiotour…

 • ‘Cultuursensitieve zorg voor ouderen met een migratieachtergrond: Maar hoe dan?’

  Uitnodiging werkplaats Steeds meer ouderen en hun naasten zoeken naar verpleeghuiszorg die afgestemd is op hun behoeften rondom religie, taal, voeding en andere culturele aspecten. Ook willen steeds meer verpleeghuizen graag cultuursensitieve zorg verlenen. Hoe doe je dit? Gaat het dan vooral om eten en taal? Of gaat het juist om hele andere zaken? Op…

 • Gezocht: deelnemers voor het testen van de serious game ‘Jij & Ik’

  Mentaliseren is de eigen gedachten en gevoelens en de gedachten en gevoelens van anderen begrijpen. Mentaliseren kan best lastig zijn. Bovendien kan het stress opleveren als dit moeilijk gaat. Daarom is het belangrijk deze vaardigheden te verbeteren. Samen met ervaringsdeskundigen is daarom de serious game ‘Jij & Ik’ ontwikkeld. Het computerspel kan iemand helpen om…

 • Webinars ‘Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan?’ goed bezocht

  We kijken terug op twee geslaagde webinars (22 februari en 1 maart) over het rapport ‘Ouderen langer thuis! Maar hoe dan?’ van Clementine Mol. Beide webinars werden druk bezocht. De groep deelnemers was heel divers: zorg- en welzijnsprofessionals, onderzoekers, (concept)ontwikkelaars, een architect, woningcorporaties, bestuurders, investeerders, een zorgverzekeraar, ouderenvertegenwoordigers, studenten en de Gemeente Amsterdam sloten allemaal aan. Dit geeft aan hoe…

 • Eerste resultaten onderzoek ‘Beter Samen’ gepubliceerd in Denkbeeld

  Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen met dementie en hun naasten samen hun koers bepalen in een leven met dementie? Die vraag stellen professionals van Cordaan, Amsta, Tao of Care, ervaringsdeskundigen van het Ben Sajet Centrum en onderzoekers van de HvA en UvA zich in het onderzoek ‘Beter Samen’. Binnen Beter Samen verzamelen zij…

 • Onderzoek naar omgaan met probleemgedrag bij mensen met dementie

  Minke Rol is voor haar master Medische Antropologie aan de UvA begonnen met een onderzoek naar dementie en onbegrepen gedrag. Zij gaat samenwerken met zorginstelling Amsta. Hieronder introduceert zij haar onderzoek. ‘Voor mijn studie Medische Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam ga ik onderzoek doen naar probleemgedrag van mensen met dementie. Via het Ben Sajet…

 • De stadswijk weer op de kaart

  Corona heeft de stadswijk weer op de kaart gezet. Dat hadden Radboud Engbersen en Monique Kremer niet voorzien toen ze in de winter van 2018 voor het eerst op verkenning gingen naar de vele nieuwe gedaanten van de stad. Wel was toen al duidelijk dat de stad weer ‘hot’ was. Er werden en worden veel eigenschappen aan…

 • Rapport ‘Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan?’ in Zorgvisie

  In het tijdschrift Zorgvisie verscheen een artikel gewijd aan het rapport ‘Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan?’ van Clementine Mol. Het Ben Sajet Centrum publiceerde dit rapport begin dit jaar. Het vraagstuk rondom wonen, zorg en welzijn voor ouderen is zeer actueel. Professionals uit verschillende domeinen hebben behoefte aan kennis over dit thema. De…

 • Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen een feit!

  In januari 2021 is de samenwerking tussen acht Academische Werkplaatsen en onderzoeksnetwerken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Met de bundeling van krachten kunnen de Academische Werkplaatsen beter bijdragen aan de uitdagingen waar de sector voor staat. Het Ben Sajet Centrum is als academische werkplaats i.o. lid van…

 • Nieuwe hybride leervorm bij Amsta en Zonnehuisgroep

  Innovatief leren in de ouderenzorg Op de revalidatieafdelingen van Zonnehuisgroep Amstelland en Amsta, locatie de Poort worden sinds 1 februari verpleegkundigen opgeleid binnen een zogenaamd ‘leer- en innovatienetwerk’ (LIN). Studenten en medewerkers leren van elkaar en werken samen aan het verbeteren van de zorg. Dit LIN is voortgekomen uit het project Leren en Verbeteren in de…

 • Ben Sajet Centrum adviseert het RIVM

  Het Ben Sajet Centrum schreef voor het RIVM een rapport over de impact van de coronamaatregelen voor zelfstandig wonende ouderen. Het rapport zal gebruikt worden als advies bij het ontwikkelen van toekomstig beleid rondom de gezondheid van zelfstandig wonende ouderen. Het rapport bevat een selectie van de resultaten uit het onderzoek De impact van de…

 • Publicatie ‘Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan?’

  Mensen worden steeds ouder en steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Dit vraagt om nieuwe vormen van zorg, wonen en welzijn voor ouderen. In het rapport Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan? biedt Clementine Mol handvatten voor het realiseren van optimale woon(zorg)omgevingen voor ouderen. De huidige nadruk op het medisch-curatieve systeem sluit onvoldoende aan…

 • Symposium Communicatie met sociaal kwetsbare groepen tijdens Covid 19

  Het Amsterdam Center for Health Communication organiseert op vrijdag 15 januari 2021 een symposium met als thema Communicatie met sociaal kwetsbare groepen tijdens Covid 19. Tijdens de coronapandemie hebben sociaal kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met een beperking of psychiatrische problemen en kwetsbare gezinnen het niet makkelijk gehad. Veel mensen moesten schipperen tussen het voorkomen van besmetting…

 • ‘Hulp vragen is een kracht’

  ‘Hulp vragen is een kracht’

  Nadat haar man Eric op jonge leeftijd de diagnose Alzheimer kreeg, bouwde Patricia Zebeda een helpend netwerk om hen heen. Dit hielp hem én haar om overeind te blijven. Patricia wil met haar verhaal laten zien wat ervoor nodig is om zo’n netwerk te vormen. ‘Je moet mensen helpen om  te helpen.’ ‘Twee keer per…

 • Voortgang ‘Leren en verbeteren in de Verpleeghuiszorg’

  Het project Leren en verbeteren in de Verpleeghuiszorg heeft tot doel mooie nieuwe leervormen te bedenken en bestaande initiatieven te verbeteren. Nadat het project door Corona even stil heeft gelegen, heeft het een vliegende doorstart gemaakt. De methodiek van de leerlabs met een drievoudige doelstelling (van elkaar leren, samen beter worden en nieuw initiatief ontwikkelen)…

Veelgezochte pagina’s