Auteur: Diana

 • Nieuw onderzoek ‘De crisis voor zijn’ gestart!

  Steun thuis bij kwaliteit van leven in de grote stad Het nieuwste onderzoek van het Ben Sajet Centrum ‘De crisis voor zijn’ is gestart. De onderzoekers leggen zich het komende jaar toe op het voorkomen en ontstaan van crisissituaties bij kwetsbare ouderen, bijvoorbeeld mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. Een belangrijk te…

 • Kwetsbare ouderen kunnen niet deelnemen aan coronaversoepelingen

  Covid-19 leidt ertoe dat kwetsbare ouderen buitengesloten dreigen te raken. Ook sinds de versoepeling van de coronamaatregelen staat hun dagelijks leven nog steeds in het teken van beperkingen en voorzichtigheid. Ongelijkheid dreigt ook doordat zij minder ingewijd zijn in het digitaal communiceren. Van april tot juli 2020 volgden onderzoekers van het Ben Sajet centrum, de…

 • Anne-Mei The: ‘Coronacrisis drukt kwaliteit van leven weg’

  Anne-Mei The: ‘Coronacrisis drukt kwaliteit van leven weg’

  De coronacrisis legt bloot dat de aandacht voor kwaliteit van leven nog niet volledig doorleefd is in verpleeghuizen. Dat concludeert Anne-Mei The (voorzitter van het programma dementie van het Ben Sajet Centrum) in de podcast ‘Voorzorg’. The vertelt over haar ervaringen op de werkvloer in een verpleeghuis in Noord-Brabant dit voorjaar. ‘Kwaliteit van leven is…

 • Onderzoek UvA en Ben Sajet Centrum: impact van lockdown en versoepeling groepen groot

  Onderzoek UvA en Ben Sajet Centrum: impact van lockdown en versoepeling groepen groot

  Coronatijden in Nederland De impact van de coronamaatregelen op kwetsbare groepen in Nederland blijkt groot, ook nu regels versoepelen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Coronatijden in Nederland’ onder kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met psychische problemen en gezinnen waar huiselijk geweld aan de orde is. Het onderzoek, waarvan het Ben Sajet Centrum het deelonderzoek naar…

 • Toekomstige huisvesting ouderen: Ben Sajet Centrum heeft belangrijke rol

  Binnen vijf jaar moeten er in Amsterdam 2000 nieuwe woningen voor ouderen bijkomen. Het gaat om geclusterd wonen, een woonvorm waarin 55-plussers hun eigen appartement hebben, zonodig met zorg aan huis. De gemeente Amsterdam, woningcorporaties, ontwikkelaars, investeerders, beleggers, zorgpartijen en betrokken woongemeenschappen slaan de handen inéén. Dit is hard nodig nu door overheidsbeleid mensen zo…

 • Onderzoek Ben Sajet Centrum: kwetsbare ouderen sterk geleden onder coronamaatregelen

  De meeste kwetsbare ouderen voelen zich zeer eenzaam door het gebrek aan contact als gevolg van de coronamaatregelen. Zij willen iets betekenen voor een ander en meedoen in de maatschappij. Sommige ouderen zijn digitaal handiger geworden, maar deze communicatiemiddelen kunnen fysiek en persoonlijk contact niet vervangen. Dit blijkt uit onderzoek van het Ben Sajet Centrum…

 • Xavier Moonen nieuwe voorzitter programma ‘Mensen met een verstandelijke beperking’

  Prof. dr. Xavier Moonen is per 1 juli 2020 benoemd tot voorzitter van het Ben Sajet Centrum-programma ´Mensen met een Verstandelijke Beperking’. Samen met onze partners en programmacoördinator Marieke Teeuw inventariseert hij de komende tijd de meest brandende kwesties in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Amsterdam. Hierin richt hij…

 • Denk mee over de impact van de COVID-19 maatregelen!

  Het virus raakt iedereen, maar sommige mensen meer dan anderen. In het kader van het onderzoek dat we doen met de UvA zijn we op zoek naar families en hulpverleners die meedenken over de impact van de COVID-19 maatregelen. Hoe komen alleenwonende ouderen, hun families, en mensen met een licht verstandelijke beperking sociale isolatie door?…

 • Ben Sajet Centrum onderzoekt impact sociale afstand door coronavirus op kwetsbare ouderen

  Wat doen de maatregelen om sociale afstand te houden met kwetsbare groepen? Welke problemen zijn er en welke oplossingen worden gevonden? Deze vragen staan centraal in het onderzoek naar de ervaringen van kwetsbare groepen en hun begeleiders en mantelzorgers. We voeren dit onderzoek samen met UvA-antropologen Danny de Vries en Jeanette Pols uit. Daarbij neemt…

 • Stichting Ben Sajet Centrum zoekt een inspirerende, gezaghebbende en ondernemende directeur

  Zorg vernieuwen en structureel verbeteren. Dat is het doel van het Ben Sajet Centrum. De kwaliteit van leven van ouderen en mensen met een beperking staat hierin centraal. Dit doen wij door onderzoek, praktijk en onderwijs met elkaar te vervlechten . Het Ben Sajet Centrum is een netwerkorganisatie waarin zorg, beroepsopleidingen, overheid en ervaringsdeskundigen intensief…

 • Hackathon ‘Ouderen aan zet’

  Dankzij een subsidie van RCOAK en de geweldige samenwerking van heel veel partners organiseren we op 17 januari een Hackathon ‘ouderen aan zet’. De Hackathon is een zeer raak initiatief van ‘onze’ ouderendelegatie. Beoogde deelnemers zijn 70+. Zij gaan onder deskundige begeleiding oplossingen bedenken voor de meest prangende zorgvragen zoals ze die zelf ervaren. Het…

 • Eerste resultaten programma ‘Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg’

  Hoe kunnen we onderwijsinnovaties die het lerend vermogen van zorgprofessionals, leerlingen en/of stagiaires vergroten en praktijk, onderwijs en onderzoek bij elkaar brengen? Dat is wat we momenteel onderzoeken vanuit het Ben Sajet Centrum programma ´Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg’. En de eerste resultaten zijn er! Je leest het in de Factsheet innovatieve leerwerkpraktijken Amsterdam, met…

 • Het buurtnetwerk in kaart met de methode ‘Buurtwandelingen’

  Hoe kom je erachter welke contacten in de buurt belangrijk zijn voor jouw cliënt? Hoe ga je samen met je cliënt het gesprek aan? De eerste bijeenkomst van deze serie riep meteen interessante en belangrijke vragen op. Is het anders als je alleen praat over een buurt, of leer je méér over buurtcontacten als je…

 • Startbijeenkomst leernetwerk Beter Samen!

  Heb jij je wel eens afgevraagd wat je kunt doen om te zorgen dat iemand met dementie meer steun ervaart van zijn of haar sociale omgeving? Wil je leren over samenwerken met familie, vrienden en kennissen van je cliënten thuis en in het verpleeghuis? Sluit je aan bij de werkplaatsen van ons leernetwerk Beter Samen!…

 • Is ‘niks’ doen ook iets doen? Echt contact belangrijker dan activiteit

  Is ‘niks’ doen ook iets doen? Echt contact belangrijker dan activiteit

  Een verpleeghuis voor mensen met dementie wordt vaak gezien als een vreselijke plek om te leven. Maar is dat ook werkelijk zo? Dit onderzocht UvA antropologe Ilja Brugman die haar scriptie schreef bij het Ben Sajet Centrum. Ze ontdekte dat contact maken veel belangrijker is dan de mate van activiteit of inactiviteit van bewoners van…

 • Onderzoek Ben Sajet Centrum en UvA in het Parool

  Burgemeester Van der Laan riep in zijn afscheidsbrief op goed voor de stad en voor elkaar te zorgen. Onderzoekers van de UvA en het Ben Sajet Centrum namen in het Overtoomse veld de proef op de som. Wie is er echt lief? Lees hier het artikel ‘Niet-westerse migrant is het meest attent’. Lees hier het…

 • Ouderen aan zet bij keuzes in de zorg

  Ouderen willen meepraten over keuzes in de zorg die hun leven beïnvloeden. Ook onderzoekers, professionals en beleidsmakers beseffen dat het perspectief van ouderen onmisbaar is om de zorg te verbeteren. Steeds vaker worden ouderen daarom als ervaringsdeskundige vanaf het prille begin betrokken bij beslissingen. Het Ben Sajet Centrum werkt nauw samen met de regionale Ouderendelegatie…

 • Amstelring nieuwe partner Ben Sajet Centrum 

  Met veel plezier kondigen wij de toetreding aan van Stichting Amstelring tot het Ben Sajet Centrum. Amstelring is, na Cordaan, Amsta en Ons Tweede Thuis, de vierde zorgpartner in ons netwerk van zorgvernieuwing. Dit opent allerlei nieuwe mogelijkheden om onderzoek, praktijk en opleidingen in de Amsterdamse regio met elkaar te vervlechten. De toetreding van Amstelring…

 • Ouderen bedenken oplossingen voor toekomstige uitdagingen in Hackathon

  In de zorg en ondersteuning van ouderen wordt te weinig naar de doelgroep zélf geluisterd. Waar hebben ouderen behoefte aan? Wat zien zij als oplossing voor een prangend vraagstuk uit de zorg? Met dit doel organiseert de Ouderendelegatie regio Amsterdam een Hackathon met en voor ouderen. Een grote groep ouderen bedenkt – onder leiding van…

 • Gezocht: onderwijsinnovaties langdurige ouderenzorg

  Heb jij, of weet je van, een onderwijsinnovatie in de langdurige ouderenzorg? Het Ben Sajet Centrum gaat de best practices van deze onderwijsinnovaties helpen verbeteren en opschalen. Daar kun jij aan meedoen! Voor de eerste fase van dit project zijn we namelijk op zoek naar inspirerende voorbeelden uit de (Amsterdamse) langdurige ouderenzorg. Het gaat om…

 • Start onderzoeksprogramma ‘Acute Ouderenzorg in Amsterdam’

  Er is veel behoefte aan zorg waardoor kwetsbare ouderen minder snel in het ziekenhuis belanden en langer thuis kunnen blijven wonen. Hoe gaan we dat organiseren voor Amsterdamse ouderen? Wat zijn de prioriteiten en hoe onderbouwen we dit? Dat is het centrale thema van het onderzoeksprogramma ‘Acute Ouderenzorg in Amsterdam’. Hierin werken praktijk, onderzoek, onderwijs,…

 • Geweldige impuls onderwijsvernieuwing verpleeghuiszorg

  De toename in zorgzwaarte binnen de verpleeghuiszorg stelt hogere eisen aan zorgteams. Hoe kunnen we onderwijsvernieuwing naar een hoger plan tillen en de verpleeghuiszorg van straks hierop voorbereiden? Met dit doel gaat het Ben Sajet Centrum de best practices van onderwijsinnovaties in de zorg inventariseren. ZonMw subsidieert het onderzoek omdat het bijdraagt aan het opleveren…

 • Subsidieaanvraag ‘Samen Rijk’ gehonoreerd

  We gaan vijftig mensen met dementie helpen hun netwerk te versterken. Dankzij FNO, dat onze subsidieaanvraag heeft gehonoreerd. Het project heet ‘Samen Rijk: strategie voor meer participatie van mensen met dementie die 24-uurszorg ontvangen’. Zorgaanbieders, InclusionLab , de Kandidatenmarkt en het Ben Sajet Centrum gaan het project samen uitvoeren. In de projectperiode doen we ook onderzoek, in nauwe…

 • BSc werkplaats: vernieuwende inzichten over netwerkversterking

  Hoe versterk je het netwerk van iemand met een cognitieve en/of psychische kwetsbaarheid? Ervaringsdeskundigen, onderzoekers en projectleiders uit de GGZ, VGZ, jeugdzorg en dementiezorg leren van elkaar in de Ben Sajet Werkplaats. Ook meepraten over de toekomst van de langdurige zorg? Bezoek een van onze nieuwe werkplaatsen: www.bensajetcentrum.nl/ben-sajet-werkplaatsen  

Veelgezochte pagina’s