Leren, verbeteren en implementeren

 • Project afgerond

  Leren en reflecteren op onbegrepen gedrag

 • Project afgerond

  De ontwikkeling van de 90-dagen methodiek

 • Project afgerond

  Praktijkvoorbeelden omgaan met probleemgedrag

 • Project afgerond

  Leerbedden

 • Project afgerond

  Samenhangende Ouderzorg: Inclusieve ondersteuning, het toegankelijk maken van ondersteuning voor ouderen met een migratieachtergrond

 • Project afgerond

  Samenhangende Ouderzorg: Samenhangende Dementieondersteuning – Door- en voor in Zuidoost

 • Project afgerond

  Samen-redzaam? Informele burennetwerken van kwetsbare bewoners

 • Project afgerond

  De crisis voor zijn! Steun thuis bij kwaliteit van leven in de grote stad

 • Project afgerond

  Ouderen langer zelfstandig thuis

 • Project afgerond

  ‘Meer op eigen benen’

 • Project afgerond

  Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg

 • Project afgerond

  Werkplaatsen

 • Project afgerond

  Innovatielab Ouderen

Veelgezochte pagina’s