Project

Samen beslissen en passende zorg met kwetsbare mensen die in instellingen voor langdurige zorg wonen: een actieonderzoek

Duur
Van 1 november 2023 tot 31 oktober 2026

Achtergrond
Ouderen met een psychiatrische aandoening en mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen hun waarden, wensen en behoeften vaak niet goed zelfstandig verwoorden. Zelfstandig beslissingen nemen, o.a. door beperkte cognitieve, en/of communicatieve en sociale vaardigheden, is lastig voor hen. Hierdoor is er een groot risico dat zij niet worden gehoord en worden belangrijke beslissingen over hen, in plaats van samen met hen genomen. Bij Amsta en Ons Tweede Thuis gaan we met bewoners, naasten, en alle betrokken medewerkers een proces van samen beslissen over belangrijke levensvragen aan. Levensvragen gaan bijvoorbeeld over waar iemand in de toekomst kan wonen, wat toekomstige zorgbehoeftes/mogelijkheden voor behandeling zijn, over of iemand contact met familieleden wil, of over de vrijheid om je wel/niet te kunnen onttrekken aan zorg.

Doel
Hoe kunnen mensen met mentale en communicatieve beperkingen en hun naasten binnen de huidige context van de langdurige zorg meer zeggenschap krijgen bij besluiten over belangrijke levensvragen en hoe kan de hiervoor benodigde manier van werken geïntegreerd worden in het methodisch handelen?

Werkwijze
Binnen het actieonderzoek richten we twee LeerWerkplaatsen bij Amsta en Ons Tweede Thuis op waarbinnen studenten, docenten en zorgmedewerkers samen met cliënten en hun naasten leren, reflecteren en ontwikkelen met als doel de participatie van cliënten bij het samen beslissen te vergroten en de besluiten voor hun toekomst te integreren in het methodisch werken. Activiteiten die gaan doen zijn onder andere: een visie op samen beslissen ontwikkelen, hulpmiddelen zoeken die het gesprek van samen beslissen kunnen ondersteunen en deze geschikt maken voor de eigen afdeling.

Samenwerkingspartners
Amsta, Ons Tweede Thuis, Ben Sajet Centrum, ROC van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam, VU Universiteit. ZonMW is de subsidiegever.

Contactpersoon
Petra Boersma (petra.boersma@bensajetcentrum.nl)

Veelgezochte pagina’s