Project

Leren en reflecteren op onbegrepen gedrag

Duur

Maart 2023-juni 2023

Achtergrond

Onbegrepen gedrag, zoals agressie of onrust, komt in veel (ouderen)zorginstellingen voor. Voor zorgprofessionals is het vaak een uitdaging om met dit gedrag om te gaan. Ook binnen de locaties van de Zonnehuisgroep Amstelland wonen mensen met dementie die onbegrepen gedrag vertonen. Vanuit één van de teams van een locatie voor kleinschalig wonen is er de wens om meer handvatten te krijgen voor de omgang met onbegrepen gedrag.

 

Doel

Het doel van dit onderzoek is om het team door middel van het methodisch bespreken van praktijkcasussen beter toe te rusten om om te gaan met onbegrepen gedrag. Daarnaast is er vanuit het Ben Sajet Centrum de wens om de 90 dagen leercyclus als onderzoeksmethode uit te proberen.

Werkwijze

Dit participatief actieonderzoek wordt uitgevoerd binnen de 90 dagen leercyclus. De 90 dagen leercyclus is gebaseerd op de 90 days learning cycle van het Institute for Health Improvement (IHI). De 90 dagen leercyclus brengt een teamproces op gang dat systematisch gericht is op verbetering van kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven in de langdurige zorg voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. De 90 dagen cyclus bestaat uit drie fases: probleemverkenning, uitvoering en evaluatie. In de uitvoeringsfase worden zes bijeenkomsten georganiseerd waarin casussen uit de praktijk gezamenlijk worden besproken. Het actieonderzoek wordt zoveel mogelijk waarderend ingestoken, dat wil zeggen dat het zich richt op ‘wat gaat er nu goed? En waar willen we nog meer van?’.

 

Samenwerkingspartners

Zonnehuisgroep Amstelland, Amsterdam UMC, Ben Sajet Centrum

Contactpersoon

Petra Boersma (petra.boersma@bensajetcentrum.nl)

Iris Hendriks (iris.hendriks@bensajetcentrum.nl)

Veelgezochte pagina’s