Project

De ontwikkeling van de 90-dagen methodiek

Duur
Maart 2023 – februari 2024

Achtergrond
De 90-dagen leercyclus gebaseerd op de 90 days learning circle van het Institute for Healthcare Improvement (IHI). Deze cyclus is ontwikkeld om op een betrouwbare en efficiënte manier innovatieve ideeën te onderzoeken, en deze te beoordelen op de potentie om een kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen in de gezondheidszorg en die vervolgens daadwerkelijk te laten gebruiken in de praktijk (implementeren). De duur van 90-dagen is gekozen om een voorspelbaar ritme te hebben voor het produceren van nieuwe kennis.

De vraagstukken die worden onderzocht in een 90 dagen cyclus hebben als oogmerk om te leren, te innoveren, kwaliteitsvraagstukken op te lossen en te implementeren. In de 90 dagen cyclus wordt geïnventariseerd of het plan dat de organisatie voornemens is te implementeren uitvoerbaar is. Concreet betekent dit dat het team na 90 dagen een besluit kan nemen over datgene wat onderzocht is in de 90 dagen leercyclus. Het besluit heeft vier mogelijkheden, 1) Mislukt: stop verdere ontwikkeling; 2) Direct uitrollen: lanceer een programma om de innovatie in de eigen of andere organisatie uit te rollen; 3) On hold zetten: de innovatie levert sterke voordelen op, maar er is op dit moment geen ruimte voor binnen de eigen of andere organisatie; 4) Verder ontwikkelen: doorgaan met nog een 90 dagen cyclus om verder te uit te testen.

Doel
Het doel van de 90 dagen leercyclus is het stimuleren van kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg door een continu verbeterproces. De 90 dagen leercyclus brengt een teamproces op gang dat systematisch gericht is op verbetering van kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven in de langdurige zorg voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.

Het Ben Sajet Centrum heeft als doel om experts op te leiden in de 90 dagen leercyclus binnen het Ben Sajet Centrum zelf maar ook bij haar zorg- en onderwijspartners. Zij kunnen op hun beurt weer andere professionals en onderzoekers trainen (train-the-trainer) waardoor de organisaties in staat zijn om zelf, of met ondersteuning, innovaties/ kwaliteitsverbetering/ implementaties te toetsen.

Werkwijze
Het voordeel van het werken met 90 dagen leercyclus binnen het Ben Sajet Centrum is dat steeds wisselende vraagstukken op dezelfde manier kunnen worden onderzocht. Binnen het Ben Sajet Centrum zal het gebruik van de 90 dagen leercyclus na een drietal cycli worden geëvalueerd door middel van stakeholder interviews (betrokken teams, Ben Sajet Centrum-onderzoekers en partners, (hogere) management, cliënten(raad)). Hoe ervaren de bij de 90 dagen leercyclus betrokken partijen het werken met de leercyclus (belemmeringen, verwachtingen, kansen, hoe zijn die benut, welke competenties/randvoorwaarden stelt het gebruik van de 90 dagen leercyclus voor jezelf en de omgeving, welke tijdsinvestering vraagt het werken volgens de 90 dagen leercylus)? Willen we verder gaan met de 90 dagen leercyclus?

Samenwerkingspartners
Zonnehuisgroep Amstelland, Amsta, Hogeschool Inholland, Amsterdam UMC, VU Universiteit

Contactpersoon
Petra Boersma via petra.boersma@bensajetcentrum.nl

Veelgezochte pagina’s