Project

Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg

Duur
Juni 2019 – Maart 2023

Achtergrond
Goede verpleeghuiszorg is zorg waarbij de cliënt centraal staat en men continu werkt aan betere kwaliteit van zorg. De zorgverlening in verpleeghuizen is complexer geworden. Om de hiervoor benodigde competentieontwikkeling te bevorderen en werving en behoud van zorgprofessionals te stimuleren, is een op ontwikkeling gerichte werkcontext nodig.

Doel
De kern van dit onderzoeksproject betreft het implementeren van een lerende omgeving, met als uiteindelijk doel de kwaliteit van zorg voor de cliënt te verbeteren, samen te leren en te ontwikkelen en daarmee het zelfvertrouwen van de diverse zorgprofessionals en de in opleiding zijnde studenten te versterken.

Werkwijze
Via participatief actie onderzoek zijn vier fasen doorlopen:

  1. Inventarisatie van succesvolle hybride leer/werkinitiatieven
  2. Interactie tussen deze bestaande succesvolle initiatieven:
    a) Zes dialoogsessies waarin de initiatieven van elkaar leren
    b) Parallel hieraan werd literatuuronderzoek uitgevoerd.
    c) Fase eindigt met (hypothetische) set van succesfactoren (werkzame ingrediënten), die nog een keer worden voorgelegd aan alle betrokkenen; dit leidt tot een nieuw initiatief voor een leer/werkplaats (het interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk)
  3. Implementatie van twee Interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerken in twee verschillende verpleeghuizen (Geriatrische Revalidatie Zorg). Daarbij werden intervisiesessies tussen de beide hybride leerwerk initiatieven opgezet om het onderling leren en reflecteren op goede zorg te bevorderen.
  4. Evaluatie van de implementatie.

Samenwerkingspartners
Zonnehuisgroep Amstelland, Amsta, Kennisland, Cordaan, Amstelring, Hogeschool Inholland, ROC TOP, ROC van Amsterdam, Ben Sajet Centrum. ZonMw was subsidieverlener.

Contactpersoon
Petra Boersma (petra.boersma@bensajetcentrum.nl)

Veelgezochte pagina’s