Project

Bewoners, naasten en de zorgmedewerkers: een bijzondere driehoeksrelatie

Duur
Fase 2. September 2023 – Juni 2024

Achtergrond
In Amsterdam neemt het aantal mensen met dementie tussen nu en 2030 naar verwachting met 56% toe. Bovendien zal die groep steeds meer een diverse achtergrond hebben waarop zorgvoorzieningen zullen moeten aansluiten, maar nog niet altijd voldoende voor zijn ingericht. Daarnaast is er een ontwikkeling gaande waardoor er steeds minder zorgmedewerkers beschikbaar zijn voor steeds meer ouderen die zorg nodig hebben. Een oplossing kan zijn om de samenwerking met naasten te intensiveren. Er is dus onderzoek nodig naar het binden en boeien van zorgverleners, zowel professionals als naasten, voor de zorg voor mensen met dementie.

Doel
Het doel van het onderzoek is inzichten en handelingsperspectieven op te leveren over hoe naasten meer betrokken kunnen worden bij het welzijn van de bewoners met dementie.

Werkwijze
In deze Nieuwe Sint Jacob, een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie, wordt gewerkt volgens de ‘’sociale benadering’’ met als uitgangspunt dat de bewoners zo min mogelijk als patiënt en zo veel mogelijk als mens worden behandeld. Dat zal hun onzekerheid verminderen en hun zelfvertrouwen verhogen. En dat wérkt!

Maar dat gaat niet vanzelf. Om deze nieuwe benadering te implementeren zijn naast reguliere zorgmedewerkers ook mensen geworven met andere ervaringen, de zogenoemde ‘’blijmakers’’. Dit zijn mensen met competenties als: goede communicatieve vaardigheden, samenwerken, zelfreflectie, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen.’’ De functie is inmiddels omgedoopt in ‘persoonlijk ondersteuner’ (PO).

Binnen de DNSJ worden naasten gevraagd om activiteiten te gaan uitvoeren op de afdeling, met het idee om dat blijmakers en zorgmedewerkers ontlast worden van taken die t gevoel van welzijn van de bewoners met dementie moeten versterken. Denk aan activiteiten als een salsa-dans middag of een familie diner.

Methodologie
De onderzoeksvraag wordt beantwoord binnen een kwalitatief onderzoeksdesign, dat betekent dat zowel medewerkers, als naasten en bewoners zullen worden geïnterviewd. Ook wordt hen via een lego-opstelling gevraagd de huidige en de gewenste samenwerking te visualiseren. De analyse vindt plaats via het programma AtlasTi.

Contactpersoon
Caroline van Dullemen (c.vandullemen@bensajetcentrum.nl)

Veelgezochte pagina’s