Skip to: Programma’s

Ben Sajet Centrum website

Programma’s

Praktijk, onderzoek en onderwijs werken samen
Wij werken met programma’s. Startpunt is een vernieuwende visie op de inhoud van de zorg die nodig is. Om een programma te realiseren voeren wij projecten uit waarbij mensen uit de praktijk (ook burgers en cliënten), onderzoekers en beroepsopleiders vanaf de start samenwerken. Nieuwe inzichten worden vervolgens in werkplaatsen met elkaar besproken. Doel is steeds om na te gaan wat deze nieuwe inzichten voor cliënten aan meerwaarde hebben en wat deze inzichten voor de zorgpraktijk betekenen. Van en met elkaar leren staat hierbij centraal. Wat kán en moet er beter.

Op basis van deze inzichten werken we samen met opleiders en professionals uit hoe je veranderingen in de praktijk concreet kunt implementeren. Bijvoorbeeld door ‘cahiers’ en ‘handreikingen’ te maken en resultaten te publiceren in (wetenschappelijke) tijdschriften. Daarnaast organiseren we eens per twee jaar een congres voor betrokkenen en belangstellenden.

Organisatie van de programma’s
Elk programma wordt geleid door een hoogleraar, verbonden aan een van de Amsterdamse universiteiten. De inbreng vanuit de zorg, het onderzoek en het beroepsonderwijs vindt plaats in een programmaraad. Een programmamanager treedt op als regisseur en ondersteunt het programma met raad en daad.

 

Vernieuwen door vervlechten van onderzoek, praktijk en onderwijs
Back To Top