Project

‘Blijmakers’ en ‘gediplomeerden’: op weg naar een gelukkig huwelijk?

Duur
Fase 1. September 2022 – Maart 2023

Achtergrond
In Amsterdam neemt het aantal mensen met dementie tussen nu en 2030 naar verwachting met 56% toe. Bovendien zal die groep een steeds diverser, multi-culturele achtergrond hebben waarop zorgvoorzieningen nog niet altijd zijn ingericht. Er is dus onderzoek nodig naar het binden en boeien van zorgverleners voor mensen met dementie.

Doel
Het doel van het onderzoek is inzichten en handelingsperspectieven op te leveren over de interprofessionele communicatie en samenwerking voor zorgverleners, managers en opleiders.

Werkwijze
In deze Nieuwe Sint Jacob, een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie, wordt gewerkt volgens de ‘’sociale benadering’’ met als uitgangspunt dat de bewoners zo min mogelijk als patiënt en zo veel mogelijk als mens worden behandeld. Dat zal hun onzekerheid verminderen en hun zelfvertrouwen verhogen. En dat wérkt!

Maar dat gaat niet vanzelf. Om deze nieuwe benadering te implementeren zijn naast reguliere zorgmedewerkers ook mensen geworven met andere ervaringen, de zogenoemde ‘’blijmakers’’. Dit zijn mensen met competenties als: goede communicatieve vaardigheden, samenwerken, zelfreflectie, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen.’’ De functie is inmiddels omgedoopt in ‘persoonlijk ondersteuner’ (PO).

Resultaten
In de interviews met 27 teamleden zeggen zij hun huidige werk gemiddeld een 8 te geven! Dat wil niet zeggen dat er geen knelpunten zijn. Velen benadrukken dat het werk nog nieuw is. Dat het daarom lastig is te laveren tussen enerzijds de ruimte die ze krijgen om de sociale benadering te hanteren en anderzijds de behoefte die ze voelen aan meer structuur en sturing. Er zijn nog weinig routines in de samenwerking tussen de twee groepen. Toch lijken de voorlopige resultaten van het onderzoek naar deze nieuwe werkwijze positief. Met deze onorthodoxe inzet van human resources lijkt Amstelring een flinke stap te zetten op weg een succesvolle aanpak.

Contactpersoon
Caroline van Dullemen via c.vandullemen@bensajetcentrum.nl

Veelgezochte pagina’s