Mensen met een verstandelijke beperking

 • 27 maart 2024

  Handreiking Heb het eens over geld

 • 24 januari 2024

  Structuurrapport samenleven met verschil

 • 18 december 2023

  Onderzoeksrapport Training Omgaan met Probleemgedrag

 • 15 november 2023

  Samen werken werkt

 • 13 juni 2023

  “EN TOEN ZAT IK THUIS” Ervaringen van mensen met (niet zichtbare) beperkingen tijdens de Coronamaatregelen

 • 13 juni 2023

  De eigenwaarde van geld – Jonge mensen met een licht verstandelijke beperking in de hulpverleningspraktijk

 • 13 juni 2023

  Onderzoek UvA en Ben Sajet Centrum: impact van lockdown en versoepeling groepen groot

 • 18 maart 2022

  Magazine ‘Leven en zorgen in de grote stad’

 • 13 februari 2022

  EEN STEUNTJE IN DE BUURT – Werkzame elementen van buurtgerichte interventies voor inclusie van mensen met beperkingen

 • 1 mei 2020

  E-learning ‘Niet-zichtbare beperkingen’

 • 1 mei 2020

  Burgerschap bij jonge mannen met een LVB

 • 21 februari 2020

  Burgers maken hun buurt (Platform31)

 • 21 februari 2020

  ‘Komst vluchtelingen vraagt om andere verzorgingsstaat, voor iedereen.’

 • 21 februari 2020

  Improving empathy and self-efficacy in caregivers of persons with intellectual disabilities, using m-learning (HiSense APP-ID): study protocol for a randomized controlled trial.

 • 21 februari 2020

  When Doing Your Best Is Not Good Enough: Shaping Recognition in Sheltered Workshops.

Veelgezochte pagina’s