Mensen met een verstandelijke beperking

Het Ben Sajet Centrum vervlecht praktijk, onderwijs en onderzoek in de langdurige zorg. Hiervoor werken we met verschillende partijen betrokken bij de zorg voor mensen met een beperking samen. Ervaringsdeskundigen sturen mede de inhoudelijke koers, en spelen een belangrijke rol in het opzetten en begeleiden van onderzoek en het ontwikkelen van eindproducten.

Het programma ‘Mensen met een verstandelijke beperking’ wordt geleid door prof. dr. Xavier Moonen, bijzonder hoogleraar emeritus kennisontwikkeling LVB aan de Universiteit van Amsterdam en bijzonder lector inclusie van mensen met verstandelijke beperkingen aan de Zuyd Hogeschool. Dr. Hille Voss is sinds september 2022 betrokken als programmaleider.

Academische Werkplaatsen

Het Ben Sajet Centrum is lid van de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Gezamenlijk dragen de acht Academische Werkplaatsen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen in de langdurige zorg en aan het versterken van hun positie in de samenleving. De Academische Werkplaatsen bevorderen een landelijke en dynamische infrastructuur voor het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis. Kennisvragen op het gebied van de gezondheid, het functioneren en de participatie van mensen met beperkingen en hun omgeving staan hierbij centraal.

Programmaraad

De programmaraad van het programma ‘Mensen met een verstandelijke beperking’ komt 1 of 2 maal per jaar bijeen. Leden van deze programmaraad hebben kennis van de inhoud van de zorg mensen met een verstandelijke beperking en zijn verbonden aan de praktijk of een onderwijs- of onderzoeksinstelling. Zij denken mee over de relevantie van vernieuwende en verbindende ontwikkelingen voor maatschappij en zorginstellingen en over de samenhang van producten (onderzoek, praktijk en kennisoverdracht) van het Ben Sajet Centrum.

Veelgezochte pagina’s